Eleni, bydd ein cwrs Dawns Haf yn gweithio ar elfen allweddol o Ladder, ein Harddangosiad Celf Ieuenctid fydd yn cael ei gynnal yn y Theatr Newydd, ddydd Sadwrn 8 Awst. Mae Actifyddion Artistig yn galw, yn ôl yr arfer, am ddawnswyr ifanc talentog 14-15 oed i ddod i ymuno â ni a threulio wythnos gyfan yn gweithio gyda choreograffydd proffesiynol i ddatblygu a chyflwyno gwaith dawns newydd sbon. Ein nod eleni yw rhoi mwy o brofiad o gydweithredu i’r cyfranogwyr o ran datblygu’r gwaith a gwthio eu hunain fel grŵp i gyflawni eu potensial. Byddwch yn gweithio fel aelod o dîm o weithwyr a pherfformwyr ifanc eraill mewn cynhyrchiad sy’n dathlu celfyddydau ieuenctid yn y ddinas. I alluogi dull mwy cydweithredol o greu’r ddawns a cherddoriaeth, rydym wedi ychwanegu dau ddiwrnod arall at y broses greadigol – caiff y diwrnodau hyn eu cynnal yr wythnos cyn prif sesiynau’r cwrs. Yn dilyn hynny, bydd yr wythnos yn arwain at 8 Awst yn gyfnod o ymarfer dwys a chanolbwyntio i baratoi ar gyfer y perfformiad.

Dyddiadau’r cwrs:
Dydd Llun 3 –Awst – dydd Sadwrn 8 Awst – dosbarthiadau ac ymarferion drwy’r dydd.

Mae hwn yn broject cyffrous sy’n cyfuno cerddoriaeth, dawns a pherfformio.

Er nad oes rhaid talu ffi i gymryd rhan yn y Cwrs Dawns Haf, byddwn yn disgwyl i chi ymrwymo i roi cymaint o’ch amser ac egni â phosibl.

Mae gan Ladder dîm cynhyrchu a fydd yn gweithio gyda chi a’r cyfarwyddwr, coreograffwyr, cerddorion a pherfformwyr i sicrhau bod safonau’r cynhyrchiad mor uchel ag erioed a bob pob agwedd ar y perfformiad yn rhoi llwyfan i dalent pob perfformiwr.

Os hoffech wneud cais am le ar y cwrs Dawns Haf ar gyfer Ladder, Mae’r ffurflen gais isod. I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â

Bryony Harris Actifyddion Artistig, Neuadd Dewi Sant, Caerdydd, CF10 1AH

bharris@caerdydd.gov.uk / 029 2087 8572.

[vfb id=25]