If you are going to be in year 9 from next September and you are into art you might be interested in applying for the Criw Celf Cardiff Taster Day Course. The taster day gives you a chance to work with real working artists and learn new skills, techniques and ways of thinking about and producing art. Criw Celf is an Arts Council of Wales initiative and aims to support and develop Wales’ artists of the future.

EXCITING OPPORTUNITY: Attendance on the day course also puts you in contention to be selected for a place on the full Criw Celf Cardiff Studio Masterclasses programme which runs later this year and into 2017. If you are selected for that you will be able to stay with Criw Celf Cardiff for several years. Events and activities (in addition to the studio courses) will include trips to galleries, museums, arts centres, artist and curator talks and film screenings.

 • What is it?

A chance for young budding artists to work intensively for 1 day with two professional working artists.

 • When is it?

There will be two taster sessions that will take place on
Saturday 11 June, 10am–3.30pm at Bute Park Education Centre, Cardiff.
or
Saturday 9 July, 10am–3.30pm at Cardiff Story Museum, Cardiff.

 • How much does the course cost?

Nothing, it is free. All materials will be provided for all of the sessions.

 • How can I get a place on one of the tasters?

If you would like a place on one of the taster days and you are in year 8 now then complete the Eventbrite sign up form for the taster date that is most convenient to you.

If you would like any more information about the course or about Criw Celf Cardiff please contact Bryony Harris on 029 2087 8572 or email bryony@artsactive.org.uk

To book a place click here | I archebu lle, cliciwch yma

Taster Day 11 June

Taster Day 9 July

 Os ydych yn mynd i fod ym mlwyddyn 9 ym mis Medi a’ch bod wrth eich bodd gyda chelf, efallai yr hoffech wneud cais ar gyfer Cwrs Diwrnod Rhagflas Criw Celf Caerdydd.  Bydd y diwrnod rhagflas yn rhoi cyfle i chi weithio gig artistiaid proffesiynol a dysgu sgiliau, technegau a ffyrdd o feddwl newydd wrth greu celf.   Mae Criw Celf yn un o fentrau Cyngor Celfyddydau Cymru sy’n ceisio cefnogi a datblygu artistiaid Cymru yn y dyfodol.

CYFLE CYFFROUS: Bydd mynychu’r cwrs undydd yn golygu y cewch gyfle i fod yn rhan o raglen Dosbarthiadau Meistr Stiwdio Criw Celf Caerdydd a gynhelir yn ddiweddarach eleni ac ar ddechrau 2017.  Os cewch eich dewis i wneud hynny, byddwch yn gallu aros gyda Chriw Celf Caerdydd am sawl blynedd.  Bydd y digwyddiadau a gweithgareddau (yn ogystal â’r cyrsiau stiwdio) yn cynnwys teithiau i orielau, amgueddfeydd, canolfannau celfyddydau, sgyrsiau ag artistiaid a churaduron a gweld ffilmiau.

 • Beth yw e?

Cyfle i artistiaid ifanc newydd weithio’n ddwys am 1 diwrnod gyda dau artist proffesiynol.

 • Pryd mae e?

  Bydd dwy sesiwn flasu:
  Sadwrn 11 Mehefin, 10am–3.30pm yng Nghanolfan Addysg Parc Bute, Caerdydd.
  neu
  Sadwrn 9 Gorffennaf, 10am–3.30pm yn Amgueddfa Stori Caerdydd, Caerdydd.

 • Faint yw cost y cwrs?

Dim byd o gwbl, mae e am ddim. Darperir y deunyddiau i gyd.

 • Sut galla i gael lle ar un o’r cyrsiau blasu?

Os hoffech gael lle ar un o’r diwrnodau blasu, a chithau ym mlwyddyn 8, llenwch y ffurflen gofrestru Eventbrite ar gyfer y dyddiad sydd fwyaf cyfleus i chi.

Os hoffech wybod rhagor am y cwrs neu Griw Celf Caerdydd cysylltwch â Bryony Harris ar 029 2087 8572 neu e-bostiwch bryony@artsactive.org.uk

 

To book a place click here | I archebu lle, cliciwch yma

Taster Day 11 June

Taster Day 9 July