Criw Celf Caerdydd

Mae Criw Celf Caerdydd yn rhaglen i ddisgyblion a staff celf a dylunio sy’n cynnig hyfforddiant a gweithdai wedi’u harwain gan artistiaid, mentora gan weithwyr proffesiynol yn y maes, digwyddiadau arbennig a chyrsiau, sgyrsiau gan artistiaid a Printchuraduron, a chyngor ar yrfaoedd. Menter Cymru gyfan yw Criw Celf, a gefnogir gan Gyngor Celfyddydau Cymru.

Mae Criw Celf Caerdydd yn benodol yn gobeithio gweithio gyda myfyrwyr a nodwyd fel rhai â photensial yn y celfyddydau gweledol, naill ai gan yr athro neu un o artistiaid y project. Mae Criw Celf Caerdydd hefyd am gynnwys mwy o bobl ifanc yn y celfyddydau gweledol, a chelf gyfoes yn arbennig.

Click below to link to our programme of workshops and courses coming up for young artists.

Cliciwch isod i gysylltu â eich rhaglen o weithdai a chyrsiau yn dod i fyny ar gyfer artistiaid ifanc.