Dyddiau Llun 19 Chwefror a Mawrth 20 Chwefror 10am – 3pm

Yn Nhŷ Coch, Hen Neuadd y Dref, Heol Fawr, Merthyr Tudful CF47 8AE

Dewch ar daith i gyfoeth gorffennol cerddorol Merthyr o’r 1950au a’r 70au a dod o hyd i’ch llygad ffotograffig mewn gweithdy deuddydd. Fe ddysgwch sut i gyfansoddi a dal llun, datblygu eich portffolio ffotograffig eich hun. A phrofi sut y mae ffotograffiaeth wedi newid o’r gorffennol hyd at yr oes sydd ohoni gydag adlewyrchiadau o orffennol cerddorol Merthyr.