Mae ein hensemble yn cwrdd yn rheolaidd ar nos Fawrth. Mae’r repertoire yn cynnwys darnau Jafaneg traddodiadol yn ogystal â chyfansoddiadau gorllewinol ar gyfer Gamelan.  Set hyblyg o offerynnau yw Gamelan sy’n galluogi pobl o bob oedran a gallu i gymryd rhan ac rydym yn croesawu aelodau newydd i ymuno â’r grŵp hwn o alluoedd cymysg, waeth pa mor brofiadol ydynt.