Mae gweithdy blasu Gamelan Neuadd Dewi Sant yn cyflwyno myfyrwyr i gerddoriaeth Jafa. Mae Gamelan yn brofiad hwyl ac ysgogol sydd â rôl bwysig i’w chwarae mewn addysg gerddoriaeth ar bob lefel. Mae ein sesiynau Gamelan yn trafod llawer o gysyniadau yn y cwricwlwm cerddoriaeth ar gyfer cyfnod allweddol 1, 2 a 3 gan gynnwys cysylltiadau â’r fframwaith rhifedd a llenyddiaeth. Yn ogystal â chynnig ‘cerddoriaeth o ddiwylliannau eraill’, gall Gamelan hefyd gyfrannu at addysgu cerddoriaeth mewn ffyrdd eraill sy’n cynnig cyfle i ddefnyddio synau newydd ac ymateb i gerddoriaeth yn unigol ac fel dosbarth.

Mae’r myfyrwyr yn cymryd rhan greadigol trwy’r sesiwn, sy’n datblygu eu sgiliau gwrando, eu hyblygrwydd a’u sgiliau gwneud cerddoriaeth mewn grŵp. Mae hyn yn gwella sgiliau datrys problemau, cyfathrebu a hunan-hyder. Ac mae’r rhain i gyd yn werthfawr o ran datblygiad personol ac academaidd. Mae Gamelan yn gyfle i addysgu myfyrwyr mewn amgylchedd dymunol a hamddenol. Nid oes angen profiad i gymryd rhan yn y gweithdy unigryw hwn a bydd cerddor Gamelan profiadol yn arwain y grŵp, sy’n werthfawr i fyfyrwyr ac athrawon.