Clybiau Ar Ôl Ysgol A2: Criw Celf

Gall ysgolion gofrestru nawr ar gyfer Medi – Rhag 2018

Beth yw clwb ar ôl ysgol A2:Criw Celf?

Bydd A2: Criw Celf yn gweithio gyda’ch adran gelf i ddewis artist i redeg prosiect ar ôl ysgol sy’n gallu dwyn perthynas â’r cwricwlwm Cenedlaethol a chynhyrchu gwaith gyda’ch myfyrwyr MAT y gellir ei gyflwyno’n rhan o’u gwaith cwrs.

Dewch yn rhan

Os hoffai’ch ysgollywyddu un o Glybiau Ar Ôl Ysgol A2: Criw Celf cysylltwch â tom@artsactive.org.uk i archebu ar gyfer