Ysgol Haf A2: Criw Celf

Dewch aton ni am wythnos o weith gareddau creadigol i’ch ysbrydoli. Gydag ymroddiad ein tiwtoriaid byddwn yn ymorol bod pawb yn ymgartrefu’n iawn ac yn mynd yn ffrindiau cyn pen dim.

Cynigir 25 o lefydd drwy enwebu gan athrawon Ysgol. Bydd y cyfranwyr yn cael hyfforddiant creadigol mewn disgyblaethau penodol dros wythnos, yn dod i ben mewn rhannu eu gwaith â chynulleidfa wadd, sef ffrindiau a’r teulu. Bydd y gweithdai’n cynnwys artistiaid sy’n arbenigo mewn Ffilm, Darlunio, Ffasiwn a Thecstilau, Cherameg, Paentio a lluniadu.

Mae’r rhaglen i bobol 13-17 oed o bob cefndir ac arnynt eisiau dysgu sgiliau newydd a meithrin hyder, yn ogystal â dod i wybod am yrfa yn y celfyddydau. Rydym yn arbennig o awyddus i glywed gan bobl fu ganddynt
yn y gorffennol agos i ddim neu ddim mynediad i gyfleoedd yn y celfyddydau. Does dim angen profiad.

Gwybodaeth am y Cwrs

Dyddiadau: Llun 6 Awst – Sadwrn 11 Awst

Amserlen ddyddiol 9.30am – 4pm

Ar: Llanover Hall, 25 Romilly Rd, Cardiff CF5 1FH

Pwy Sy’n Gymwys

Myfyrwyr MAT a enwebir gan Athrawon Ysgol
Oed 13-17

Cofrestrwch yma i ymuno â A2: Criw Celf a chofrestru ar gyfer yr Ysgol Haf:

Join A2 Criw Celf