-Part o’n gweithgareddau Soundworks

Yr wythnos hon rydym yn edrych ar greu cerddoriaeth law. Beth am geisio gwneud eich glaw eich hun gyda’r fideo a’r cyfarwyddiadau isod a chwarae’r sain a ddarperir?

Os byddai’n well gennych chi lawrlwytho’r cyfarwyddiadau a’r gerddoriaeth yna cliciwch ar y botymau lawrlwytho!

Mwynhewch!

Cerddoriaeth Glaw

Cornel Gwrando Phil

Offerynnau Taro Kaboom yn chwarae Disney Medolies

Mwy o weithgareddau a cherddoriaeth

Cyngerdd Soundworks

Croeso i'n Cyngerdd Soundworks. Dewch i ymuno â'n tîm Soundworks gwych ar gyfer cyngerdd gerddorol gyffrous fel rhan o'n Gŵyl Tŷ Allan o Ddrysau. Pwy sy'n perfformio?  Philip Richards-May: Cyfarwyddwr Cerdd a Phiano | [...]