Mae’r Ymddiriedolaeth Actifyddion Artistig yn elusen gofrestredig sy’n cefnogi addysg, cymunedau a phrojectau ymgysylltu â’r gynulleidfa o Neuadd Dewi Sant (Neuadd Gyngerdd Genedlaethol Cymru) a’r Theatr Newydd (theatr Edwardaidd fawr ar gyfer perfformiadau yng Nghaerdydd).

Mae rhaglen Actifyddion Artistig yn cael ei hysbrydoli gan raglen amrywiol y ddau leoliad ac yn manteisio ar y profiad a’r adnoddau sydd ganddynt, a’u defnyddio i sbarduno mentrau creadigol. Ein nod yw annog pobl o’r rhai ieuengaf i’r henoed i gymryd rhan ac i fwynhau gweithgareddau celf.

Mae’r Ymddiriedol yn credu’n angerddol yng ngrym projectau celf o ansawdd uchel i ddenu, ysbrydoli a gweddnewid bywydau pobl ni waeth eu hamgylchiadau economaidd, diwylliannol a chymdeithasol.

Fel sefydliad elusennol, mae Ymddiriedolaeth Actifyddion Artistig yn dibynnu ar gymorth gan y sector corfforaethol, ymddiriedolaethau a sefydliadau yn ogystal ag unigolion er mwyn parhau i ddatblygu ei chysylltiadau cymunedol, gwaith gydag ysgolion, cymunedau a grwpiau dan anfantais ar hyd a lled Cymru. Cyftannwch Yma!

Mae Ymddiriedolaeth Actifyddion Artistig yn gweithio’n agos gyda Chyngor Caerdydd ac yn cael cymorth ganddynt i gyflawni rhaglen Actifyddion Artistig.

A2: CRIW CELF: Project i artistiaid ifanc sydd ar waith ledled Caerdydd, Bro Morgannwg, Rhondda Cynon Taf a Merthyr Tudful.

A2: CLYMU: Yw Rhwydwaith Celf ac Addysg ar gyfer Canolbarth De Cymru.

GAMELAN: Rhaglen gweithgareddau o amgylch Gamelan Jafa traddodiadol yn Neuadd Dewi Sant

Y PROM TIDLI: Cyfres o gyngherddau sy’n hygyrch, rhyngweithiol ac addysgol gyda chyfle i swyno, rhyfeddu ac ysbrydoli plant ifanc a’r oedolion maen nhw’n edrych ar eu holau.

SOUNDWORKS: Yw ein gweithdy gwneud cerddoriaeth rheolaidd yn Neuadd Dewis Sant ar gyfer oedolion sydd â nifer o anghenion arbennig.

OPEN ORCHESTRA: Crëwyd Open Orchestras yn 2013 i fynd i’r afael â diffyg darpariaeth ensemble gerddorol mewn ysgolion AAA a ni sy’n cynnal yr unig Open Orchestra yng Nghymru ar hyn o bryd.

RHAGOR AM Y GYFRES CYNGHERDDAU RHYNGWLADOL: Rhagor o gyfleoedd a phrofiadau addysgol o amgylch y Gyfres Cyngherddau Rhyngwladol.

CELFYDDYDAU I’R IFAINC

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

Language preference

Area of Interest

You have Successfully Subscribed!