Cyfres o Gyngherddau Rhyngwladol

Sgwrs Map Ffordd Clasurol: Hanes Cerddoriaeth

Caewch eich gwregysau diogelwch, eisteddwch yn ôl a mwynhewch y daith ffordd gerddoriaeth glasurol hon gyda Dr Jonathan James. Gwrandewch wrth iddo eich llywio trwy daith stopio chwiban o 250 mlynedd o gerddoriaeth glasurol, gan stopio'n gyntaf ar y map ffordd clasurol gyda cherddoriaeth gan [...]

Rhagor am y Gyfres Cyngherddau Rhyngwladol. Rhaglen yr Hydref a’r Gaeaf 

Rydym yn gyffrous i gyhoeddi ein rhaglen Hydref a Gaeaf ar gyfer ein Ychwanegiadau Cyfres Cyngherddau Rhyngwladol. Mae gennym lawer o bethau cyffrous yn dod i fyny gan gynnwys podlediadau misol, a chyfansoddwyr ifanc wrth gwrs, sgyrsiau cerddoriaeth glasurol ffrydio byw a phecynnau addysg. Ychydig [...]

Cyfansoddwyr Ifanc yr Hydref: Cwrs Ar-lein

Mae’r cynllun Cyfansoddwyr Ifainc yn cynnwys gweithdai cyfansoddi tymhorol yn Neuadd Dewi Sant lle byddwch yn cael eich arwain ac yn cael eich tiwtora i ysgrifennu ar gyfer ensemble clasurol, a chlywed eich cyfansoddiad yn cael ei chwarae gan y cerddorion. Mae’r cynllun AM DDIM [...]

Cyfres Cyngherddau Rhyngwladol 6/6/2020: RHYNGWEITHI

Rydyn ni'n gwybod na fyddwch chi'n gallu mynychu perfformiad heddiw gyda Royal Liverpool Philharmonic Orchestra felly rydyn ni wedi creu cwis cerddoriaeth, proffiliau cyfansoddwyr, taflenni gwybodaeth, rhestr chwarae spotify, a phecyn addysg, sgwrs gan Dr Jonathan James A phodlediadau i'ch diddanu adref! Mwynhewch! Arweinydd [...]

By |2020-06-11T18:52:32+01:00Mehefin 6th, 2020|CERDDORIAETH RHYNGWEITHI, Cyfres o Gyngherddau Rhyngwladol|Sylwadau wedi eu Diffodd ar Cyfres Cyngherddau Rhyngwladol 6/6/2020: RHYNGWEITHI

Cyfansoddiad Ysgolion Cynradd – Cwrs Digidol

Fel rhan o'n Cyfres Cyngherddau Rhyngwladol - Ychwanegiadau bob blwyddyn rydym yn cynnal gweithdai cyfansoddi a chyngherddau ar gyfer plant ysgolion uwchradd a chynradd. Dylai ein project cyfansoddi ysgolion cynradd fod wedi gweld y cyfansoddwr Helen Woods yn gweithio mewn 8 ysgol gynradd ar draws [...]

By |2020-06-11T19:03:15+01:00Mehefin 3rd, 2020|CERDDORIAETH RHYNGWEITHI, Cyfres o Gyngherddau Rhyngwladol|Sylwadau wedi eu Diffodd ar Cyfansoddiad Ysgolion Cynradd – Cwrs Digidol

Cyfres Cyngherddau Ryngwladol 18/5/2020: RHYNGWEITHI

Rydyn ni'n gwybod na fyddwch chi'n gallu mynychu perfformiad heddiw gyda Cherddorfa Aurora felly rydyn ni wedi creu cwis cerddoriaeth, proffiliau cyfansoddwyr, taflenni gwybodaeth, rhestr chwarae spotify, a phecyn addysg, sgwrs gan Dr Jonathan James A phodlediadau i'ch diddanu adref! Mwynhewch! Arweinydd - Nicholas [...]

By |2020-06-11T18:51:10+01:00Mai 18th, 2020|CERDDORIAETH RHYNGWEITHI, Cyfres o Gyngherddau Rhyngwladol|Sylwadau wedi eu Diffodd ar Cyfres Cyngherddau Ryngwladol 18/5/2020: RHYNGWEITHI

Cwrs Digidol Cyfansoddwyr Ifanc Haf 2020

Yn anffodus bu’n rhaid canslo ein cwrs Haf Cyfansoddwr Ifanc oherwydd yr achosion o COVID19. Nid oeddem am i chi golli allan felly rydym wedi creu cwrs digidol i chi gymryd rhan ynddo. Edrychwch arno isod ... Dripping Tap Canon [...]

By |2020-06-11T19:03:22+01:00Mai 9th, 2020|CERDDORIAETH RHYNGWEITHI, Cyfres o Gyngherddau Rhyngwladol|Sylwadau wedi eu Diffodd ar Cwrs Digidol Cyfansoddwyr Ifanc Haf 2020

Cyfres Cyngherddau Ryngwladol 26/4/2020: RHYNGWEITHI

Fe wyddom na fyddwch yn gallu dod i’r perfformiad heddiw felly ry’n ni wedi creu cwis cerdd, proffiliau cyfansoddwyr a rhestr chwarae Spotify i’ch diddanu gartref! Mwynhewch Arweinydd - Tomáš Hanus | Unawdydd - David Adams, Feiolin Dvořák -  Agorawd Othello | Prokofiev  - [...]

By |2020-06-11T18:51:16+01:00Ebrill 26th, 2020|CERDDORIAETH RHYNGWEITHI, Cyfres o Gyngherddau Rhyngwladol|Sylwadau wedi eu Diffodd ar Cyfres Cyngherddau Ryngwladol 26/4/2020: RHYNGWEITHI

Cyfres Cyngherddau Ryngwladol 3/4/2020: RHYNGWEITHI

Fe wyddom na fyddwch yn gallu dod i’r perfformiad heddiw felly ry’n ni wedi creu cwis cerdd, proffiliau cyfansoddwyr a rhestr chwarae Spotify i’ch diddanu gartref! Mwynhewch Arweinydd - Pablo Heras-Casado | Unawdydd - Daniel Kharitonov, Piano Rimsky-Korsakov -  Capriccio Espagnol | Liszt - [...]

By |2020-06-11T18:51:20+01:00Ebrill 3rd, 2020|CERDDORIAETH RHYNGWEITHI, Cyfres o Gyngherddau Rhyngwladol|Sylwadau wedi eu Diffodd ar Cyfres Cyngherddau Ryngwladol 3/4/2020: RHYNGWEITHI
Go to Top