Y newyddion diweddaraf

Criw Celf Ysgol Haf

LLUN, 17 AWST 2020, 10:30 – GWE, 28 AWST 2020, 17:00 Disgleirio'ch haf gydag Ysgol Haf Criw Celf, rhaglen ar-lein pythefnos o weithgareddau dan arweiniad artistiaid Gyda gweithdai creadigol gan gynnwys tecstilau, paentio a darlunio, mae'r Ysgol Haf, a ddygwyd atoch gan Arts Active, yn [...]

By |2020-08-28T21:18:19+01:00Awst 10th, 2020|Criw Celf cy, Y newyddion diweddaraf|0 Comments

Gŵyl Ty Allan – Gwyl y Celfyddydau Digidol

"Gwyl Ty Allan” - Gŵyl gelf ddigidol ar-lein newydd gyffrous. 18-Gorffennaf - 15 Awst 2020  Gyda’n holl weithgareddau Haf yn methu â chynnal yn bersonol rydym wedi dyfeisio gŵyl gelf ddigidol ar-lein newydd, “Gwyl Ty Allan” a fydd yn ysbrydoli pawb i fod yn greadigol, [...]

By |2020-08-10T16:15:45+01:00Gorffennaf 1st, 2020|Y newyddion diweddaraf|0 Comments

Pecynnau Addysg a Dysgu i Chi!

Rydym wedi bod yn gweithio'n galed y tu ôl i'r llenni ar bob un o'n gwahanol linynnau prosiect. Un o'r pethau rydym wedi bod yn ei ddatblygu yw cwisiau, taflenni gwybodaeth a phecynnau addysg sydd ar gael i bob oedran. Rydym wedi bod yn canolbwyntio [...]

By |2020-06-12T10:56:16+01:00Mehefin 8th, 2020|Y newyddion diweddaraf|Sylwadau wedi eu Diffodd ar Pecynnau Addysg a Dysgu i Chi!

Ydych chi wedi gweld ein holl ddiweddariadau?

Rydym yn gobeithio eich bod i gyd yn cadw'n iach ac yn aros yn ddiogel yn ystod y cyfnod rhyfedd hwn. Ydych chi wedi gweld yr holl gynnwys rhyngweithiol newydd gwych yr ydym wedi bod yn ei lanlwytho dros yr wythnosau diwethaf? Rydym yn ceisio [...]

By |2020-06-12T11:54:58+01:00Mai 23rd, 2020|Y newyddion diweddaraf|Sylwadau wedi eu Diffodd ar Ydych chi wedi gweld ein holl ddiweddariadau?

Podlediad NEWYDD – Braving the Stave

Os buoch chi yn un o berfformiadau’r Gyfres Cyngherddau Rhyngwladol yn Neuadd Dewi Sant mewn blynyddoedd diweddar, hwyrach eich bod yn gyfarwydd â sgyrsiau cyfareddol Jonathan James cyn cyngherddau. Cyfres newydd o bodlediadau rhagorol a chraff ydi Braving the Stave - Live, a lywyddir gan Jonathan James, [...]

By |2020-06-12T10:56:12+01:00Ebrill 29th, 2020|Y newyddion diweddaraf|Sylwadau wedi eu Diffodd ar Podlediad NEWYDD – Braving the Stave

Cynnwys ar-lein i anghofio am COVID-19

Rydym yn brysur yn gweithio y tu ol i’r llenni i greu cymaint o gynnwys ar-lein a rhyngweithiol ag y gallwn i chi gyd. Bydd hyn yn cynnwys fideos, podlediadau, cwisiau, rhestri chwarae a llawer mwy. Bydd hyn i gyd ar gael i chi cyn [...]

By |2020-06-12T10:55:35+01:00Mawrth 27th, 2020|Y newyddion diweddaraf|Sylwadau wedi eu Diffodd ar Cynnwys ar-lein i anghofio am COVID-19

Y plant wedi diflasu? Dyma adnoddau creadigol ar-lein ar gyfer ein cymuned o athrawon, artistiaid a phobl greadigol yn ystod COVID-19

Rydyn ni’n gwybod mai chi yw’r arbenigwyr ar ysbrydoli pobl ifanc! Ond gobeithio y bydd y casgliad yma o ddolenni at adnoddau a gweithgareddau yn rhoi syniadau newydd i chi. Os hoffech ychwanegu rhai sydd wedi dal eich llygad, rhannwch nhw ar ein sianeli [...]

By |2020-06-17T15:16:10+01:00Mawrth 27th, 2020|RHYNGWEITHI CYFFREDINOL, Y newyddion diweddaraf|Sylwadau wedi eu Diffodd ar Y plant wedi diflasu? Dyma adnoddau creadigol ar-lein ar gyfer ein cymuned o athrawon, artistiaid a phobl greadigol yn ystod COVID-19
Go to Top