Hafan2020-08-10T15:52:09+01:00
Loading...

Yn cefnogi addysg a chynnwys y gynulleidfa a’r gymuned yn Neuadd Dewi Sant a’r New Theatre.

Mae rhaglen Actifyddion Artistig yn cael ei hysbrydoli gan raglen amrywiol y ddau leoliad ac yn manteisio ar y profiad a’r adnoddau sydd ganddynt, a’u defnyddio i sbarduno mentrau creadigol. Ein nod yw annog pobl o’r rhai ieuengaf i’r henoed i gymryd rhan ac i fwynhau gweithgareddau celf.

Swyddi diweddar

Go to Top