Fel rhan o’r Gyfres Cyngherddau Ryngwladol rydym yn rhedeg ystod o “bethau ychwanegol” ochr yn ochr i ychwanegu at eich profiad yn ei gyfanrwydd.

Sgroliwch i waelod y dudalen hon i gael ein cynnwys Adnoddau Ar-lein a’n Rhyngweithiol!

Sgyrsiau Cyn Cyngherddau
Awr cyn pob un o’n cyngherddau mae gennym gip hanner awr ar gerddoriaeth a chyd-destun y perfformiad. Mae’r digwyddiadau poblogaidd yma’n gydnaws ac yn llawn gwybodaeth ac yn ffordd dan gamp o wneud yn fawr o’ch profiad yn y cyngerdd.

Llywyddion y Sgyrsiau:

Dr Jonathan James sy’n tynnu ar ei brofiad arwain a dysgu ill dau i draddodi darlithoedd brwd mewn oedfannau drwy hyd a lled y wlad. Mae’n gweithio’n gyflwynydd cerddorfeydd, yn cynnwys Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC, Bournemouth Symphony Orchestra a Royal Philharmonic, ac mae’n Gyfarwyddwr-Sylfaenydd Bristol Pre-Conservatoire.

Mae’r Dr Keith Chapin yn darlithio mewn cerddoriaeth yn Ysgol Gerdd Prifysgol Caerdydd. Mae’n frodor o Alaska a weithiodd hefyd yn Efrog Newydd a Seland Newydd. Mae’n ffidler amatur gweithgar.

Elin Jones  Elin Jones yw Dramaturg Nicholas John Opera Cenedlaethol Cymru. Yn wreiddiol o Ynys Môn fe
astudiodd Elin ym Mhrifysgol Caerdydd, Humboldt Universität zu Berlin a Choleg Brenhinol Cerdd a
Drama Cymru. Mae hi’n mwynhau canu, ac mae hi wedi perfformio gyda Opra Cymru ac mae ganddi
atgofion melys o berfformio yn Neuadd Dewi Sant gyda’i chôr Sir wrth dyfu fyny.

Sgyrsiau Map Clasurol
Crëwyd y ‘Sgyrsiau Map’ i’ch helpu i ddeall gwahanol gyfnodau a datblygiadau o ran cerddoriaeth glasurol. Maen nhw’n llawn gwybodaeth hanfodol a thameidiau diddorol mewn llai nag awr, ac maen nhw’n cael eu cyflwyno gyda Dr Jonathan James ar y piano. P’un a ydych chi’n newydd a llawn chwilfrydedd am y sin cyngherddau neu’n hen law arni, bydd digonedd i bawb ei fwynhau.

Stondin Artistiaid Ifainc
Cyn pob perfformiad yn y Gyfres Cyngherddau Rhyngwladol, byddwn yn llywyddu perfformwyr ifainc o ysgolion cerdd y rhanbarth ar lwyfan dydd Lefel 3 Neuadd Dewi Sant. Mae’r perfformiadau yma’n para pum munud ar hugain fan bellaf a’u hamcan ydi cynnig cyfle i artistiaid ifainc roi stondin i’w medrau ac ehangu eu proffil yn gerddor. Mae hyn yn gyfle tan gamp i’r bobl ifanc yma sydd ar ddechrau’u taith gerddorol ac mae’n cynnig iddyn nhw’r cyfle i brofi gwaith rhai o’r perfformwyr a’r arweinwyr mwya’u bri yn y byd.

Cynllun Cyfansoddwyr Ifanc
Mae hwn yn cynnig cyfle i gerddorion ifanc 14-18 oed sy’n frwd dros gerddoriaeth glasurol ddatblygu eu sgiliau mewn cyfansoddi, offeryniaeth a threfnu. Cynigir y cyfle gwerthfawr hwn i bobl ifanc a fydd yn dysgu ac yn gweithio ochr yn ochr â chyfansoddwyr proffesiynol ac offerynwyr hynod brofiadol o Gymru i ddatblygu eu portffolio o waith.

Rhaglen Ysgolion

Yn ystod y flwyddyn byddwn yn gweithio gydag ysgolion cynradd ac uwchradd i gynnig projectau cyfansoddi a pherfformio. Mae’r projectau hyn yn amrywio drwy gydol y flwyddyn felly cysylltwch â ni i gael gwybod pa gyfleoedd cyffrous rydym yn eu cynnig ar hyn o bryd.

Celfyddydau ac Iechyd

Mae rhaglen ein Cyfres Cyngherddau Rhyngwladol hefyd yn ein gweld yn gweithio mewn cartrefi ymddeol a gofal ac yn cyflenwi’r Cynllun Cerddorfeydd Agored mewn ysgolion arbennig.

Podlediadau a Fideos
Byddwn yn dechrau â chyfres o bodlediadau i gyd-fynd â’n Cyfres Cyngherddau Rhyngwladol 2020-2021 gaiff ei chynnal dan arweiniad yr unigryw Dr Jonathan James. Bydd amryw aelodau o’r cyhoedd ac enwogion yn ymuno ag ef i drafod bywyd, cerddoriaeth ac i wylio a gwrando ar rai o ddarnau mwyaf hudolus rhaglen 2020 – 2021. Rydym hefyd yn creu fideos byr i gyd-fynd â’r cyngherddau sydd i ddod.

Cyfres Cyngherddau Ryngwladol Adnoddau Ar-lein

Podlediadau

Croeso i'n tudalen Podlediadau. Dewch i ymuno â Jonathan James bob wythnos yn ystod ein Gŵyl Tŷ Allan o Ddrysau lle bydd yn sgwrsio gyda gwesteion amrywiol am eu profiadau o fyd natur mewn [...]

Cyfres Cyngherddau Rhyngwladol 6/6/2020: RHYNGWEITHI

Rydyn ni'n gwybod na fyddwch chi'n gallu mynychu perfformiad heddiw gyda Royal Liverpool Philharmonic Orchestra felly rydyn ni wedi creu cwis cerddoriaeth, proffiliau cyfansoddwyr, taflenni gwybodaeth, rhestr chwarae spotify, a phecyn addysg, sgwrs gan [...]

Cyfansoddiad Ysgolion Cynradd – Cwrs Digidol

Fel rhan o'n Cyfres Cyngherddau Rhyngwladol - Ychwanegiadau bob blwyddyn rydym yn cynnal gweithdai cyfansoddi a chyngherddau ar gyfer plant ysgolion uwchradd a chynradd. Dylai ein project cyfansoddi ysgolion cynradd fod wedi gweld y [...]

Cyfres Cyngherddau Ryngwladol 18/5/2020: RHYNGWEITHI

Rydyn ni'n gwybod na fyddwch chi'n gallu mynychu perfformiad heddiw gyda Cherddorfa Aurora felly rydyn ni wedi creu cwis cerddoriaeth, proffiliau cyfansoddwyr, taflenni gwybodaeth, rhestr chwarae spotify, a phecyn addysg, sgwrs gan Dr Jonathan [...]

Cwrs Digidol Cyfansoddwyr Ifanc Haf 2020

Yn anffodus bu’n rhaid canslo ein cwrs Haf Cyfansoddwr Ifanc oherwydd yr achosion o COVID19. Nid oeddem am i chi golli allan felly rydym wedi creu cwrs digidol i chi gymryd rhan ynddo. Edrychwch [...]

Cyfres Cyngherddau Ryngwladol 26/4/2020: RHYNGWEITHI

Fe wyddom na fyddwch yn gallu dod i’r perfformiad heddiw felly ry’n ni wedi creu cwis cerdd, proffiliau cyfansoddwyr a rhestr chwarae Spotify i’ch diddanu gartref! Mwynhewch Arweinydd - Tomáš Hanus | Unawdydd [...]

Cyfres Cyngherddau Ryngwladol 3/4/2020: RHYNGWEITHI

Fe wyddom na fyddwch yn gallu dod i’r perfformiad heddiw felly ry’n ni wedi creu cwis cerdd, proffiliau cyfansoddwyr a rhestr chwarae Spotify i’ch diddanu gartref! Mwynhewch Arweinydd - Pablo Heras-Casado | Unawdydd [...]

Cwis Cyfansoddwr Cyfres Cyngherddau Rhyngwladol

Ydych chi'n gyfansoddwr neu a ydych chi'n mwynhau cerddoriaeth glasurol? Rydym wedi llunio cwis hwyliog i gyd am gyfansoddwyr y byddem ni wrth ein bodd pe byddech chi'n ei wneud. Efallai eich bod chi'n [...]