RHYNGWEITHI

RHYNGWEITHI2020-05-07T10:34:40+01:00

Celf

Dysgu Sut i Ddefnyddio gwahanol Arddulliau Ffotograffiaeth

– Rhan o’n Gweithgareddau Criw Celf – Am ehangu eich gwybodaeth ffotograffiaeth a chipio delweddau mewn ffordd wahanol? Mae Lucy Donald yn edrych ar 3 gwahanol arddull o ffotograffiaeth y gallwch eu defnyddio i gynhyrchu gwahanol fathau o ddelweddau. Dadlwythwch eich taflen waith yma! Anthoteipiau [...]

Cerddoriaeth

Ffilm a Theledu: Gwnewch eich Banjo Eich Hun a Chwarae Ar Hyd

-Part o'n gweithgareddau Soundworks- Yr wythnos hon rydym yn edrych ar greu cerddoriaeth Ffilm a Theledu. Beth am geisio gwneud eich banjo eich hun gyda'r fideo a'r cyfarwyddiadau isod a chwarae ymlaen i'r sain a ddarperir? Os byddai'n well gennych chi lawrlwytho'r cyfarwyddiadau a'r gerddoriaeth yna cliciwch ar [...]

Cerddoriaeth Ffilm – Sut i Wneud Harmonica a Chwarae Ar Hyd

-Part o'n gweithgareddau Soundworks- Yr wythnos hon rydym yn edrych ar Cerddoriaeth Ffilm a Theledu. Beth am geisio gwneud eich harmonica eich hun gyda'r fideo a'r cyfarwyddiadau isod a chwarae ymlaen i'r sain a ddarperir? Os byddai'n well gennych chi lawrlwytho'r cyfarwyddiadau a'r gerddoriaeth yna cliciwch ar y [...]

Cerddoriaeth Hud – Gwnewch eich Kazoo eich hun a Chwarae Ar Hyd

-Part o'n gweithgareddau Soundworks- Yr wythnos hon rydym yn edrych ar greu Cerddoriaeth Hud.  Beth am roi cynnig ar wneud eich kazoo eich hun gyda'r fideo a'r cyfarwyddiadau isod a chwarae gyda'r sain a ddarperir? Os byddai'n well gennych chi lawrlwytho'r cyfarwyddiadau a'r gerddoriaeth yna cliciwch ar y [...]

Cerddoriaeth Lliw: Sut i Wneud Seiloffon o Sbectol Yfed

-Part o'n gweithgareddau Soundworks- Yr wythnos hon rydym yn edrych ar greu cerddoriaeth gyda lliw. Beth am geisio gwneud eich seiloffon eich hun o yfed sbectol gyda'r fideo a'r cyfarwyddiadau isod a chwarae ymlaen i'r sain a ddarperir? Os byddai'n well gennych chi lawrlwytho'r cyfarwyddiadau a'r gerddoriaeth yna [...]

Cerddoriaeth Anifeiliaid: Gwnewch eich Castanets Eich Hun a Chwarae Ar Hyd

-Part o'n gweithgareddau Soundworks- Yr wythnos hon rydym yn edrych ar greu cerddoriaeth anifeiliaid. Beth am geisio gwneud eich castanets gyda'r fideo a'r cyfarwyddiadau isod a chwarae'r sain a ddarperir? Os byddai'n well gennych chi lawrlwytho'r cyfarwyddiadau a'r gerddoriaeth yna cliciwch ar y botymau lawrlwytho! Mwynhewch! [...]

Cerddoriaeth Ddawnsio: Gwnewch eich Maraca eich hun a chwarae ymlaen

-Part o'n gweithgareddau Soundworks- Yr wythnos hon rydym yn edrych ar greu cerddoriaeth ddawnsio. Beth am geisio gwneud eich maraca eich hun gyda'r fideo a'r cyfarwyddiadau isod a chwarae ymlaen i'r sain a ddarperir? Os byddai'n well gennych chi lawrlwytho'r cyfarwyddiadau a'r gerddoriaeth yna cliciwch ar y botymau [...]

Cyfres Cyngherddau Rhyngwladol 6/6/2020: RHYNGWEITHI

Rydyn ni'n gwybod na fyddwch chi'n gallu mynychu perfformiad heddiw gyda Royal Liverpool Philharmonic Orchestra felly rydyn ni wedi creu cwis cerddoriaeth, proffiliau cyfansoddwyr, taflenni gwybodaeth, rhestr chwarae spotify, a phecyn addysg, sgwrs gan Dr Jonathan James A phodlediadau i'ch diddanu adref! Mwynhewch! Arweinydd - Elim Chan |  [...]

Cyfansoddiad Ysgolion Cynradd – Cwrs Digidol

Fel rhan o'n Cyfres Cyngherddau Rhyngwladol - Ychwanegiadau bob blwyddyn rydym yn cynnal gweithdai cyfansoddi a chyngherddau ar gyfer plant ysgolion uwchradd a chynradd. Dylai ein project cyfansoddi ysgolion cynradd fod wedi gweld y cyfansoddwr Helen Woods yn gweithio mewn 8 ysgol gynradd ar draws Bro Morgannwg a Chaerdydd [...]

Cerddoriaeth Nos – Gwnewch eich Chime Chwyth eich hun a chwarae ymlaen

-Part o'n gweithgareddau Soundworks- Yr wythnos hon rydym yn edrych ar cerddoriaeth nos. Beth am geisio gwneud eich glaw eich hun gyda'r fideo a'r cyfarwyddiadau isod a chwarae'r sain a ddarperir? Os byddai'n well gennych chi lawrlwytho'r cyfarwyddiadau a'r gerddoriaeth yna cliciwch ar y botymau lawrlwytho! Mwynhewch! [...]

Sioeau cerdd – Gwnewch eich gitâr blwch eich hun a chwarae ymlaen

-Part o'n gweithgareddau Soundworks- Yr wythnos hon rydym yn edrych ar greu cerddoriaeth i gyd-fynd â theatr gerdd. Beth am roi cynnig ar wneud eich gitâr blwch eich hun gyda'r fideo a'r cyfarwyddiadau isod a chwarae ymlaen i'r sain a ddarperir? Os byddai'n well gennych chi lawrlwytho'r cyfarwyddiadau [...]

Paratoi ar gyfer Cerddoriaeth GCSE ac ALEVEL yng Nghymru

Mae gennym ni fideos defnyddiol iawn i'w rhannu gyda chi i helpu'r rhai ohonoch sy'n astudio, neu'n edrych i astudio ar gyfer cerddoriaeth GCSE neu gerddoriaeth ALEVEL yng Nghymru. Edrychwch ar y fideos adolygu hyn ar gyfer cwricwlwm cerddoriaeth CBAC a grëwyd gan ein ffrindiau yn Adran Gerdd Ysgol [...]

Caneuon Haf – Gwnewch eich guiro eich hun a chwarae ymlaen

-Part o'n gweithgareddau Soundworks- Yr wythnos hon rydym yn edrych ar greu caneuon ar thema'r haf. Beth am geisio gwneud eich guiro eich hun gan ddefnyddio potel ddŵr gyda'r fideo a'r cyfarwyddiadau isod a chwarae'r sain a ddarperir? Os byddai'n well gennych chi lawrlwytho'r cyfarwyddiadau a'r gerddoriaeth yna [...]

Cyfres Cyngherddau Ryngwladol 18/5/2020: RHYNGWEITHI

Rydyn ni'n gwybod na fyddwch chi'n gallu mynychu perfformiad heddiw gyda Cherddorfa Aurora felly rydyn ni wedi creu cwis cerddoriaeth, proffiliau cyfansoddwyr, taflenni gwybodaeth, rhestr chwarae spotify, a phecyn addysg, sgwrs gan Dr Jonathan James A phodlediadau i'ch diddanu adref! Mwynhewch! Arweinydd - Nicholas Collon | Cyflwynydd - Tom [...]

Caneuon Disney: Gwnewch eich cit drwm eich hun a chwarae ymlaen

-Part o'n gweithgareddau Soundworks- Yr wythnos hon rydym yn edrych ar greu cerddoriaeth i ymuno ag alawon Disney. Beth am roi cynnig ar wneud eich pecyn drwm eich hun gyda'r fideo a'r cyfarwyddiadau isod a chwarae gyda'r sain a ddarperir? Os byddai'n well gennych chi lawrlwytho'r cyfarwyddiadau a'r [...]

Cân Glaw: Gwnewch eich ffon law eich hun a chwarae ymlaen

-Part o'n gweithgareddau Soundworks- Yr wythnos hon rydym yn edrych ar greu cerddoriaeth law. Beth am geisio gwneud eich glaw eich hun gyda'r fideo a'r cyfarwyddiadau isod a chwarae'r sain a ddarperir? Os byddai'n well gennych chi lawrlwytho'r cyfarwyddiadau a'r gerddoriaeth yna cliciwch ar y botymau lawrlwytho! Mwynhewch! [...]

Cân Adar: Gwnewch eich pibellau eich hun a chwarae ymlaen

-Part o'n gweithgareddau Soundworks- Yr wythnos hon rydym yn edrych ar greu cerddoriaeth caneuon adar. Beth am roi cynnig ar wneud eich pibellau eich hun gyda'r fideo a'r cyfarwyddiadau isod a chwarae'r sain a ddarperir? Os byddai'n well gennych chi lawrlwytho'r cyfarwyddiadau a'r gerddoriaeth yna cliciwch ar y botymau [...]

Cyfres Cyngherddau Ryngwladol 26/4/2020: RHYNGWEITHI

Fe wyddom na fyddwch yn gallu dod i’r perfformiad heddiw felly ry’n ni wedi creu cwis cerdd, proffiliau cyfansoddwyr a rhestr chwarae Spotify i’ch diddanu gartref! Mwynhewch Arweinydd - Tomáš Hanus | Unawdydd - David Adams, Feiolin Dvořák -  Agorawd Othello | Prokofiev  - Concerto ar gyfer y [...]

Cyfres Cyngherddau Ryngwladol 3/4/2020: RHYNGWEITHI

Fe wyddom na fyddwch yn gallu dod i’r perfformiad heddiw felly ry’n ni wedi creu cwis cerdd, proffiliau cyfansoddwyr a rhestr chwarae Spotify i’ch diddanu gartref! Mwynhewch Arweinydd - Pablo Heras-Casado | Unawdydd - Daniel Kharitonov, Piano Rimsky-Korsakov -  Capriccio Espagnol | Liszt - Piano Concerto No 1 [...]

Cwis Cyfansoddwr Cyfres Cyngherddau Rhyngwladol

Ydych chi'n gyfansoddwr neu a ydych chi'n mwynhau cerddoriaeth glasurol? Rydym wedi llunio cwis hwyliog i gyd am gyfansoddwyr y byddem ni wrth ein bodd pe byddech chi'n ei wneud. Efallai eich bod chi'n gwybod enwau'ch cyfansoddwr, efallai eich bod chi hyd yn oed yn gwybod y cyfnod y [...]

Cyffredinol

Y plant wedi diflasu? Dyma adnoddau creadigol ar-lein ar gyfer ein cymuned o athrawon, artistiaid a phobl greadigol yn ystod COVID-19

Rydyn ni’n gwybod mai chi yw’r arbenigwyr ar ysbrydoli pobl ifanc! Ond gobeithio y bydd y casgliad yma o ddolenni at adnoddau a gweithgareddau yn rhoi syniadau newydd i chi. Os hoffech ychwanegu rhai sydd wedi dal eich llygad, rhannwch nhw ar ein sianeli cyfryngau cymdeithasol neu e-bostiwch [...]

Go to Top