Y newyddion diweddaraf

Y newyddion diweddaraf2020-04-23T15:27:14+01:00

Hydref 2020

Rhagor am y Gyfres Cyngherddau Rhyngwladol. Rhaglen yr Hydref a’r Gaeaf 

Rydym yn gyffrous i gyhoeddi ein rhaglen Hydref a Gaeaf ar gyfer ein Ychwanegiadau Cyfres Cyngherddau Rhyngwladol. Mae gennym lawer o bethau cyffrous yn dod i fyny gan gynnwys podlediadau misol, a chyfansoddwyr ifanc wrth gwrs, sgyrsiau cerddoriaeth glasurol ffrydio byw a phecynnau addysg. Ychydig bach o rywbeth i bawb. Defnyddio E-Ddarllenydd? Cliciwch yma i [...]

Mae ArtWorks Cymru yn chwilio am Reolwr Partneriaeth llawrydd.

Partneriaeth o sefydliadau yng Nghymru yw ArtWorks Cymru sy’n datblygu arfer, yn cefnogi hyfforddiant a datblygu gyrfa, ac yn eiriol dros gelfyddydau cyfranogol yng Nghymru. Ariennir ArtWorks Cymru yn ôl prosiectau ac mae’n creu rhaglenni o waith dan arweiniad gwahanol bartneriaid i hybu ei nodau. Mae rhaglen 2019– 2021 ArtWorks Cymru yn canolbwyntio ar ddatblygu Egwyddorion Ansawdd ArtWorks Cymru, [...]

Cyfansoddwyr Ifanc yr Hydref: Cwrs Ar-lein

Mae’r cynllun Cyfansoddwyr Ifainc yn cynnwys gweithdai cyfansoddi tymhorol yn Neuadd Dewi Sant lle byddwch yn cael eich arwain ac yn cael eich tiwtora i ysgrifennu ar gyfer ensemble clasurol, a chlywed eich cyfansoddiad yn cael ei chwarae gan y cerddorion. Mae’r cynllun AM DDIM a bydd yn gorffen gyda pherfformiad o’ch gwaith sydd ar y gweill neu eich [...]

Sesiynau gwaith sain i fod yn FYW STREAMED

Soundworks yw ein gweithdy creu cerddoriaeth rheolaidd a gynhelir yn Neuadd Dewi Sant ar gyfer oedolion sydd ag nifer o anghenion arbennig. Mynychir y sesiynau gan oedolion ag amrywiaeth o anawsterau corfforol a dysgu ac mae'n galluogi cyfranogwyr i archwilio a chreu cerddoriaeth mewn modd pleserus a hygyrch. Fel arfer, cynhelir ein sesiynau yn Neuadd Dewi Sant yn ein [...]

Awst 2020

Gorffennaf 2020

Gŵyl Ty Allan – Gwyl y Celfyddydau Digidol

"Gwyl Ty Allan” - Gŵyl gelf ddigidol ar-lein newydd gyffrous. 18-Gorffennaf - 15 Awst 2020  Gyda’n holl weithgareddau Haf yn methu â chynnal yn bersonol rydym wedi dyfeisio gŵyl gelf ddigidol ar-lein newydd, “Gwyl Ty Allan” a fydd yn ysbrydoli pawb i fod yn greadigol, ac yn ein hannog ni i gyd allan i’r awyr iach. Daw’r ŵyl ddigidol [...]

Mehefin 2020

Mai 2020

Ydych chi wedi gweld ein holl ddiweddariadau?

Rydym yn gobeithio eich bod i gyd yn cadw'n iach ac yn aros yn ddiogel yn ystod y cyfnod rhyfedd hwn. Ydych chi wedi gweld yr holl gynnwys rhyngweithiol newydd gwych yr ydym wedi bod yn ei lanlwytho dros yr wythnosau diwethaf? Rydym yn ceisio eich diddanu ac yn brysur gyda llawer o fideos tiwtorialau, cwisiau, taflenni ffeithiau, rhestri [...]

Ebrill 2020

Podlediad NEWYDD – Braving the Stave

Os buoch chi yn un o berfformiadau’r Gyfres Cyngherddau Rhyngwladol yn Neuadd Dewi Sant mewn blynyddoedd diweddar, hwyrach eich bod yn gyfarwydd â sgyrsiau cyfareddol Jonathan James cyn cyngherddau. Cyfres newydd o bodlediadau rhagorol a chraff ydi Braving the Stave - Live, a lywyddir gan Jonathan James, ac mae’r rhifyn cyntaf ar gael yn awr ar lwyfannau podledu poblogaidd yn cynnwys [...]

Mawrth 2020

Y plant wedi diflasu? Dyma adnoddau creadigol ar-lein ar gyfer ein cymuned o athrawon, artistiaid a phobl greadigol yn ystod COVID-19

Rydyn ni’n gwybod mai chi yw’r arbenigwyr ar ysbrydoli pobl ifanc! Ond gobeithio y bydd y casgliad yma o ddolenni at adnoddau a gweithgareddau yn rhoi syniadau newydd i chi. Os hoffech ychwanegu rhai sydd wedi dal eich llygad, rhannwch nhw ar ein sianeli cyfryngau cymdeithasol neu e-bostiwch ni, ac fe ddiweddarwn ni’r rhestr: Celfyddyd 10 dosbarth celf [...]

Go to Top