Y newyddion diweddaraf

Y newyddion diweddaraf2020-04-23T15:27:14+01:00

Awst 2020

Gorffennaf 2020

Gŵyl Ty Allan – Gwyl y Celfyddydau Digidol

"Gwyl Ty Allan” - Gŵyl gelf ddigidol ar-lein newydd gyffrous. 18-Gorffennaf - 15 Awst 2020  Gyda’n holl weithgareddau Haf yn methu â chynnal yn bersonol rydym wedi dyfeisio gŵyl gelf ddigidol ar-lein newydd, “Gwyl Ty Allan” a fydd yn ysbrydoli pawb i fod yn greadigol, ac yn ein hannog ni i gyd allan i’r awyr iach. Daw’r ŵyl ddigidol [...]

Mehefin 2020

Mai 2020

Ydych chi wedi gweld ein holl ddiweddariadau?

Rydym yn gobeithio eich bod i gyd yn cadw'n iach ac yn aros yn ddiogel yn ystod y cyfnod rhyfedd hwn. Ydych chi wedi gweld yr holl gynnwys rhyngweithiol newydd gwych yr ydym wedi bod yn ei lanlwytho dros yr wythnosau diwethaf? Rydym yn ceisio eich diddanu ac yn brysur gyda llawer o fideos tiwtorialau, cwisiau, taflenni ffeithiau, rhestri [...]

Ebrill 2020

Podlediad NEWYDD – Braving the Stave

Os buoch chi yn un o berfformiadau’r Gyfres Cyngherddau Rhyngwladol yn Neuadd Dewi Sant mewn blynyddoedd diweddar, hwyrach eich bod yn gyfarwydd â sgyrsiau cyfareddol Jonathan James cyn cyngherddau. Cyfres newydd o bodlediadau rhagorol a chraff ydi Braving the Stave - Live, a lywyddir gan Jonathan James, ac mae’r rhifyn cyntaf ar gael yn awr ar lwyfannau podledu poblogaidd yn cynnwys [...]

Mawrth 2020

Y plant wedi diflasu? Dyma adnoddau creadigol ar-lein ar gyfer ein cymuned o athrawon, artistiaid a phobl greadigol yn ystod COVID-19

Rydyn ni’n gwybod mai chi yw’r arbenigwyr ar ysbrydoli pobl ifanc! Ond gobeithio y bydd y casgliad yma o ddolenni at adnoddau a gweithgareddau yn rhoi syniadau newydd i chi. Os hoffech ychwanegu rhai sydd wedi dal eich llygad, rhannwch nhw ar ein sianeli cyfryngau cymdeithasol neu e-bostiwch ni, ac fe ddiweddarwn ni’r rhestr: Celfyddyd 10 dosbarth celf [...]

Go to Top