Rhagor am y gyfres cyncherddau rhyngwladol 

Rhaglen Ysgolion

Yn ystod y flwyddyn byddwn yn gweithio gydag ysgolion cynradd ac uwchradd i gynnig projectau cyfansoddi a pherfformio. Mae’r projectau hyn yn amrywio drwy gydol y flwyddyn felly cysylltwch â ni i gael gwybod pa gyfleoedd cyffrous rydym yn eu cynnig ar hyn o bryd.

Arddangos Artistiaid Ifanc

Cyn pob perfformiad o’r Gyfres Cyngherddau Rhyngwladol, byddwn yn cynnal perfformiadau pobl ifanc ar y llwyfan dydd ar lefel 3 Neuadd Dewi Sant, a daw’r artistiaid o ysgolion cerddoriaeth y rhanbarth. Bydd y perfformiadau yn para am hyd at 25 munud ac yn ceisio cynnig cyfle i artistiaid ifanc ddangos eu sgiliau ac ehangu eu proffiliau fel cerddorion. Dyma gyfle arbennig i’r bobl ifanc hyn sydd ar ddechrau eu gyrfa gerddorol ac mae’n rhoi cyfle iddynt gael profiad o waith rhai o’r perfformwyr ac arweinwyr mwyaf clodfawr yn y byd.

Cynllun Cyfansoddwyr Ifanc 

Mae hwn yn cynnig cyfle i gerddorion ifanc 14-18 oed sydd yn angerddol dros gerddoriaeth glasurol ddatblygu eu sgiliau mewn cyfansoddi, offeryniaeth a threfnu. Cynigir y cyfle gwerthfawr hwn i bobl ifanc a fydd yn dysgu ac yn gweithio ochr yn ochr â chyfansoddwyr proffesiynol ac offerynwyr hynod brofiadol o Gymru i ddatblygu eu portffolio o waith.