Gamelan

Rydyn ni’n defnyddio ein casgliad o offerynnau o Java i gefnogi’r gwaith o ddysgu cerddoriaeth mewn ysgolion, hwyluso creu cerddoriaeth ar y cyd a hybu cerddoriaeth nad yw’n orllewinol.

Mae Gamelan Javaidd Neuadd Dewi Sant yn cynnwys offerynnau taro, drymiau a gongiau, oll wedi eu creu gan law o efydd â cherfluniau traddodiadol ar y gwaith pren. Comisiynwyd yr offerynnau ar gyfer Neuadd Dewi Sant gan Ymddiriedolaeth Neuadd Dewi Sant a’r New Theatre (Ymddiriedolaeth Actifyddion Artistig) ac wedi gweithio o Neuadd Dewi Sant ers dros ddeng mlynedd. Mae chwarae gamelan yn hwyl ac yn brofiad symbylol, mae’n datblygu sgiliau gwrando, hyblygrwydd a’r gallu i greu cerddoriaeth ar y cyd. Mae cerddoriaeth draddodiadol Orff yn seiliedig ar gamelan Javaidd ac mae’n sŵn unigryw, sy’n hollol wahanol i gerddoriaeth draddodiadol y byd gorllewinol .