Soundworks

Mae Soundworks yn weithdy cerddoriaeth a drama rheolaidd yn Neuadd Dewi Sant i bobl ag amryw anghenion arbennig. Oedolion ag amrywiaeth o anawsterau corfforol a dysgu sy’n mynd i’r sesiynau. Maent yn galluogi cyfranogwyr i ystyried a chreu cerddoriaeth mewn ffordd hwyl a hygyrch. Yn ystod y sesiynau caiff sylfeini cerddoriaeth eu hystyried.         

  • Rhythm/Pulse
  • Deinameg
  • Tempo
  • Ansawdd
  • Cywair

Gwneir hyn drwy’r gerddoriaeth heb fawr ddim siarad na chyfarwyddyd wrth i bobl ddysgu’r hyn a ddisgwylir ganddynt drwy wrando.  Bydd angen i’r cyfranogwyr gael cymorth gwahanol gan eu gweithwyr gofal, ac felly mae’r gweithdai hefyd yn gyfle i ofalwyr feithrin sgiliau wrth ddefnyddio cerddoriaeth a drama i wella rhyngweithio cymdeithasol, sgiliau cyfathrebu a hyder eu cleientiaid.

Tymor yr Haf 2017:
Mawrth 25 Ebrill 2017
13:30 – 15:00
Lefel 1
Mawrth 2 Mai 2017
13:30 – 15:00
Lefel 1
Mawrth 9 Mai 2017
13:30 – 15:00
Lefel 1
Mawrth 16 Mai 2017
13:30 – 15:00
Lefel 1
Mawrth 23 Mai 2017
13:30 – 15:00
Lefel 1
Mawrth 6 Mehefin 2017
13:30 – 15:00
Lefel 1
Mawrth 4 Gorffennaf 2017
13:30 – 15:00
Lefel 1
Mawrth 11 Gorffennaf 2017
13:30 – 15:00
Lefel 1

web 1