Tidli Prom

Rydyn ni’n cyflwyno cyngerdd hygyrch, rhyngweithiol ac addysgol i blant oed cyn ysgol. Mae’n cael ei berfformio mewn gwahanol leoliadau a chanolfannau cymunedol ac yn cwrdd â phlant na fyddent fel arfer yn cael cyfle i gael blas ar gerddoriaeth fyw. Mae hyn yn gyfle gwych i swyno ac ysbrydoli plant a’r oedolion sy’n gweithio gyda nhw.  Ceir llawr o hwyl, ond mae hefyd yn addysgol, yn dysgu sgiliau gwrando, cerddoriaeth, datrys problemau a chydweithio, yn ogystal â chyflwyno offerynnau cerddorfaol i blant yn y ‘blynyddoedd cynnar’.

  Y Tidli Prom yw’r canolbwynt, ond trefnir hefyd weithdai, cyrsiau a gweithgareddau sydd â’r bwriad o annog rhieni, gweithwyr meithrinfa ac addysgwyr blynyddoedd cynnar i brofi cerddoriaeth o ansawdd uchel gyda phlant bach. Mae gennym bedair sioe Tidli Prom ar hyn o bryd; tair yn Saesneg ac un yn y Gymraeg. Bert’s Magical Musical Allotment, Bert’s Magical Musical Kitchen, Bert’s Magical Musical Farmyard, Gardd Gerdd Hudol Iori, Bert & Cherry’s Christmas Plum Pudding, Cherry Pie’s Holiday Advenuture