10 Tachwedd 2016

Prosiect Celf Ysgolion Conrad – Teidi!

Rydym ar drywydd pedair ysgol ar hugain o bob cwr Merthyr Tudful, Pen-y-bont ar Ogwr, Rhondda Cynon Taf, Caerdydd a Bro Morgannwg. Mae gennym ddiddordeb neilltuol mewn clywed gan ysgolion sydd am feithrin hyder a sgiliau yn nisgyblaethau’r celfyddydau.

Beth yw ‘Teidi!’?

Cyfres o weithdai i ddisgyblion CA1 a CA2 yw Teidi!, sy’n symbylu plant gyda chwestiynau ynghlwm â’r amgylchedd, byw cynaliadwy a’n bywydau pob dydd – sut y gallwn ni greu cae chwarae teidi, ysgol deidi, tref deidi a phlaned deidi? Defnyddir cwestiynau’n symbyliad i greu barddoniaeth, cerddoriaeth a chelfyddyd weledol.

Cyfle yw prosiect Teidi! i blant ac athrawon weithio ochr yn ochr ag ymarferwyr, yn artistiaid proffesiynol ac yn gwmnïau o fri yn y celfyddydau, gan gynnwys Actifyddion Artistig, Opera Cenedlaethol Cymru, Music Theatre Wales a Llenyddiaeth Cymru i greu perfformiad dihafal ar lwyfan yn Neuadd Dewi Sant.

Dyddiadau pwysig:

Diwrnod hyfforddi athrawon: Ionawr 2017 (ddyddiad i’w gadarnhau)
Gweithdai ysgolion: Ionawr-Ebrill 2017 (y manylion isod) Perfformiadau: 16 & 17 Mai 2017

Amcan prosiect Teidi! yw:

  • Cefnogi dysgu cwricwlwm cerddoriaeth, celf ac iaith CA1 a dechrau CA2. Hyrwyddo ymwybyddiaeth o gyfrifoldeb personol, cymunedol ac ehangach, o ran yr amgylchedd.
  • Ymrymuso plant i drafod syniadau a dadleuon, a rhoi i’r plant feddiant a rheolaeth dros ystyron a chynnwys y deunydd y maen nhw’n ei greu. Meithrin cyfrifoldeb personol a gofal am yr amgylchedd, a diddordeb ynddo, yn fyd-eang ac yn lleol.
  • Rhannu syniadau, arfer a thechnegau drwy hyfforddiant HMS, a chreu deunydd treftadaeth.
  • Datblygu sgiliau perfformio’r disgyblion. Hyrwyddo cydweithrediadau a rhwng gyrff yn y celfyddydau, artistiaid unigol, ac ysgolion.

Beth yw’r ymrwymiad?

  • Bydd athrawon dosbarth yn ymwneud yn agos drwy gydol gan gynnwys mynychu sesiwn datblygiad proffesiynol gorfodol.
  • Bydd pob ysgol yn llywyddu cyfres o weithdai i ddau ddosbarth o blant. Bydd pob dosbarth yn cymryd rhan mewn dwy sesiwn farddoniaeth, a phedwar gweithdy dros ben, naill ai mewn cerddoriaeth neu’r celfyddydau gweledol.
  • Bydd gofyn i’r ysgol drefnu i’r ddau ddosbarth sy’n cymryd rhan fynd i Neuadd Dewi Sant (Caerdydd) naill ai 16 neu 17 Mai, lle byddan nhw’n cymryd rhan mewn un perfformiad, ac yn dod yn rhan o’r gynulleidfa mewn perfformiad arall.

Oes gennych ddiddordeb?

Cofiwch gysylltu â ni drwy ebostio:
emily@arts-active-trust.flywheelstaging.com neu roi caniad i ni ar 029 2087 8573

Yn dod cyn bo hir

Gweld digwyddiadau

Caerdydd Glasurol

Ymunwch â’n rhestr bostio er mwyn cael mwy o wybodaeth am holl weithgareddau Actifyddion Artistig, gan gynnwys ein cyngherddau cerddoriaeth glasurol ar draws Caerdydd.

Cofrestrwch nawr

Plwg yw’r lle i artistiaid ac athrawon ganfod a rhannu cyfleoedd addysgol celfyddydol gwych

plwg.cymru yw gwefan baru’r celfyddydau, diwylliant ac addysg ar gyfer Cymru gyfan, i gefnogi cydweithio rhwng athrawon, pobl greadigol, sefydliadau diwylliannol a’r celfyddydau.
ARCHWILIO CYFLEOEDD