16 Chwefror 2017

Cyrsiau Dawns Athrawon gyda Chwmni Matthew Bourne

Dydd Mercher 15fed Mawrth

Dawns

Canolfan Mileniwm Cymru

10:00 – 4pm

Perfformiad The Red Shoes 7:30pm

Cwrs dawns arbenigol i athrawon sy’n arwain dysgu dawns a symud mewn ysgolion. Dyma gyfle i weithio gydag aelodau o gwmni New Adventures Mathew Bourne pan ddaw i Gymru i gyflwyno addasiad Matthew Bourne o’r hoff stori dylwyth teg a’r ffilm enillodd Wobr Academy, The Red Shoes.

Gan weithio gyda’r cwmni, bydd y cyfranogwyr yn chwilio prosesau creadigol Matthew Bourne a’r tasgau a’r offer mae’n eu defnyddio i greu ei sioeau. Bydd y gweithdy diwrnod yn mynd â’r cyfranogwyr o orig gynhesu hyd at chwilio a dysgu repertoire o The Red Shoes.

Bydd y diwrnod yn dwyn i’r fei ac yn cyflwyno sgiliau a chyrchddulliau lawer y gellir eu defnyddio i ysbrydoli pobol ifanc â dawns. Bydd y gweithdy’n dod i ben mewn seiat holi ac ateb gyda dawnswyr y cwmni. Gyda’r nos bydd y grŵp wedyn yn mynd i berfformiad The Red Shoes yn Theatr Donald Gordon yng Nghanolfan Mileniwm Cymru yn westai i ni.

Y Fargen

  • Mae’r cwrs am ddim a chaiff athrawon a dderbynnir ar y cwrs weithdy diwrnod, cinio ysgafn a lluniaeth a thocyn am ddim i’r perfformiad gyda’r hwyr o The Red Shoes.
  • Bydd A2:Clymu hefyd yn cyllido costau cyflenwi i’r ysgol hyd at uchafswm o £180 i ysgolion sy’n rhyddhau eu hathrawon i gymryd rhan yn y gweithdy.
  • Gofynnir i’r cyfranogwyr gynnig myfyrdod byr ar y diwrnod a sut y gallai fwydo eu harfer yn yr ysgol, naill ai ar bapur neu ar ffilm.
  • Oherwydd y nifer gyfyngedig o lefydd, unwaith y byddwch wedi cadarnhau eich lle ar y cwrs gallech orfod talu ffi canslo o £50 os na chymerwch eich lle heb reswm da.

Rhan o gyfres Dosbarthiadau Meistr A2:Clymu o gyfleoedd datblygu proffesiynol sy’n bwydo, yn ysbrydoli ac yn datblygu addysgwyr sy’n rhan o arfer creadigol rheolaidd gyda phobol ifanc.

Crëwyd y cyfle datblygu proffesiynol yma gan Actifyddion Artistig sy’n rhedeg rhwydwaith A2:Clymu, Canolfan Mileniwm Cymru a Chwmni Dawns Cenedlaethol Cymru.

ARCHEBWCH AR LEIN NAWR

Yn dod cyn bo hir

Gweld digwyddiadau

Caerdydd Glasurol

Ymunwch â’n rhestr bostio er mwyn cael mwy o wybodaeth am holl weithgareddau Actifyddion Artistig, gan gynnwys ein cyngherddau cerddoriaeth glasurol ar draws Caerdydd.

Cofrestrwch nawr

Plwg yw’r lle i artistiaid ac athrawon ganfod a rhannu cyfleoedd addysgol celfyddydol gwych

plwg.cymru yw gwefan baru’r celfyddydau, diwylliant ac addysg ar gyfer Cymru gyfan, i gefnogi cydweithio rhwng athrawon, pobl greadigol, sefydliadau diwylliannol a’r celfyddydau.
ARCHWILIO CYFLEOEDD