21 Mawrth 2017

Romeo & Juliet – Gweithdy ac Ymarfer

Yr wythnos ddiwethaf ymunais â grŵp drama blynyddoedd 9 a 10 o Ysgol Uwchradd Willows, Caerdydd mewn sesiwn arbennig gweithdy ac ymarfer gyda Chwmni Theatr Omidaze sy’n hwylio cynhyrchiad newydd o Romeo and Juliet. Anrhydedd prin oedd gweld proses y cwmni a gweld datblygu pob cymeriad yn ystod un olygfa fer, ddwys yn unig. 

Ond yr un mor drawiadol oedd gweld y disgyblion oedd yn gwylio yn canolbwyntio ac yr un mor ddyfal â’r actorion. Cawsom hwyl ac roedd y gynulleidfa’n cymryd rhan ond gan mwyaf ymgolli llwyr oedd piau hi a ninnau i gyd yng ngafael tyndra a drama’r olygfa.

Mae Romeo & Juliet Gweithdy ac Perfformiadau gyda Chwmni Theatr Omidaze yn addas i ddisgyblion o flwyddyn 5 ymlaen.

Yn ystod y bore cefais air ag Yvonne Murphy, cyfarwyddwr Romeo and Juliet a Chyfarwyddwr Artistig Theatr Omidaze, ac roedd ei hawch am ddod â theatr – a Shakespeare yn neilltuol – at gynulleidfaoedd newydd yn amlwg. (Gweler hefyd Yvonne cyfweld gan ‘Setting the Scene) Mae’r cynhyrchiad yma o Romeo and Juliet nid yn unig wedi’i brisio i fod yn hygyrch i’r gynulleidfa ehangaf fyw fyd bosib ond mae wedi’i anelu at afael yn y gwyliwr cyfoes ifanc ac atseinio yn ei feddwl. 

Ddydd Mercher diwethaf meithrinodd y disgyblion hynny o Ysgol Uwchradd Willows ddealltwriaeth ac amgyffred o gyd-destun Romeo and Juliet a bywyd actor nad â fyth yn angof.

Mae Omidaze yn defnyddio celfi theatr i ymrymuso pobol ifanc i fagu eu lleisiau a’u barnau drostyn nhw’u hunain, i allu cyflwyno ac i gael dweud eu dweud yn eu dyfodol eu hunain. Mewn geiriau eraill, y moddion i lunio’u bywydau drostyn nhw’u hunain mewn modd na allai Romeo a Juliet ei wneud.

Yn dod cyn bo hir

Gweld digwyddiadau

Caerdydd Glasurol

Ymunwch â’n rhestr bostio er mwyn cael mwy o wybodaeth am holl weithgareddau Actifyddion Artistig, gan gynnwys ein cyngherddau cerddoriaeth glasurol ar draws Caerdydd.

Cofrestrwch nawr

Plwg yw’r lle i artistiaid ac athrawon ganfod a rhannu cyfleoedd addysgol celfyddydol gwych

plwg.cymru yw gwefan baru’r celfyddydau, diwylliant ac addysg ar gyfer Cymru gyfan, i gefnogi cydweithio rhwng athrawon, pobl greadigol, sefydliadau diwylliannol a’r celfyddydau.
ARCHWILIO CYFLEOEDD