27 Ebrill 2017

Pwy yw A2: Clymu? Rydyn ni i gyd yn A2: Clymu.

Bu pobol yn gofyn i ni’n union beth yw A2:Clymu, felly dyma bost blog i egluro beth wnawn ni, beth rydym yn sefyll drosto. Gobeithio y byddwch yn ei rannu â’ch cydweithwyr, eich ffrindiau a rhwydweithiau ehangach.

Pwy yw A2: Clymu?

Rydyn ni i gyd yn A2: Clymu. Ni yw’r rhwydwaith o artistiaid, athrawon a phawb arall sy’n ymddiddori mewn hyrwyddo’r celfyddydau mewn addysg. Gallai hynny gynnwys hefyd: swyddogion addysg amgueddfeydd; addysgwyr orielau; rhieni; neu gyrff yn y celfyddydau, mewn treftadaeth neu ddiwylliannol.

Rhwydwaith o bobol ydyn ni sy’n rhannu cyfleoedd, gwybodaeth a chefnogaeth, i addysgu pobol ifanc yn greadigol.

Ymddiriedolaeth Actifyddion Artistig sy’n ein cefnogi ac yn ein gyrru ni, A2:Clymu. Pobol fel Dave Baxter a Bryony Harris.

Ein cenhadaeth yw tyfu’r rhwydwaith yma ohonon ni i gyd, fel ein bod yn cydweithredu fwy, ac yn gwneud gwahaniaeth go iawn.

Os ydw i yn y rhwydwaith, beth wnaf i?

Mae gan bawb gyfle.

  • Os ydych chi’n addysgu plant, gallwch roi cyfle i artist rannu ei wybodaeth, ei ysbrydoliaeth a’i amser â’ch disgyblion.
  • Os ydych chi yn y celfyddydau, gallwch roi cyfle i ysgol ddod â’ch creadigedd, eich medrau a’ch celfyddyd at eu dysgwyr ifainc.

Byddwn yn symbylu ein gilydd i rannu’r cyfleoedd hynny drwy:

  • Fynd i ddigwyddiadau’r rhwydwaith a rhoi lle i aelodau gyfarfod ei gilydd
  • Dod o hyd i’n gilydd a sgwrsio ar y cyfryngau cymdeithasol
  • Ymgofrestru i’r rhestr bost

Rydym yn ymorol am ranbarth canol de Cymru sy’n cynnwys:  ardaloedd Pen-y-bont ar Ogwr, Caerdydd, Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf a Bro Morgannwg. Rydym yn croesawu diddordeb ac ymglymu unrhyw un sy’n byw, yn gweithio ac yn creu yn yr ardaloedd hyn a’u cyffiniau.

Felly ymgofrestrwch i’r llythyr newyddion, ein dilyn a’n hoffi ni ar y cyfryngau cymdeithasol a meddwl ynghylch beth sydd gennych chi i’w gynnig i’r rhwydwaith!

Yn dod cyn bo hir

Gweld digwyddiadau

Caerdydd Glasurol

Ymunwch â’n rhestr bostio er mwyn cael mwy o wybodaeth am holl weithgareddau Actifyddion Artistig, gan gynnwys ein cyngherddau cerddoriaeth glasurol ar draws Caerdydd.

Cofrestrwch nawr

Plwg yw’r lle i artistiaid ac athrawon ganfod a rhannu cyfleoedd addysgol celfyddydol gwych

plwg.cymru yw gwefan baru’r celfyddydau, diwylliant ac addysg ar gyfer Cymru gyfan, i gefnogi cydweithio rhwng athrawon, pobl greadigol, sefydliadau diwylliannol a’r celfyddydau.
ARCHWILIO CYFLEOEDD