18 Mai 2017

Into Film Cymru – rhedeg clwb ffilm a llythrennedd ffilm – digwyddiad arbennig I athrawon yn y Barri

Elusen Addysg yw Into Film sydd yn anelu at arfogi athrawon a’r sgiliau, adnoddau a’r wybodaeth gywir I ddefnyddio ffilm o fewn y dosbarth. Mae ethos Into Film yn ategu gweledigaeth yr Athro Donaldson o gefnogi pobl ifanc cymru I fod yn bobl ifanc alluog, creadigol a hyderus. Bydd y dinasyddion ifanc gwybodus, uchelgeisiol a chyflawn hyn yn mynd yn eu blaen I gyfrannu at gymdeithas ffyniannus, ddwyieithog, greadigol a digidol.

Manteisiwch ar wasanaethau am ddim Into Film, sydd wedi’u teilwra I gyd-fynd ag anghenion addysgol a diwylliannol ysgolion Cymru, wrth iddynt ddatblygu ac addasu i gofleidio’r cwricwlwm newydd.

Fel ysgol fe allech chi:

– gymryd rhan mewn hyfforddiant DPP ffilm

– ddefnyddio ein adnoddau addysgu sydd wedi’u creu I helpu athrawon I ddefnyddio ffilm yn yr ystafell ddosbarth neu mewn clwb ffilm, gellir gweld y rhai sydd wedi’u creu yn benodol I Gymru yma

– gynnal digwyddidau ysbrydoledig dydd wedi’u harwain gan y diwydiant ffilm

– derbyn cefnogaeth I gynnal eich clwb ffilm eich hun

Dros yr wythnosau nesa, mi fydd Into Film yn cynnal digwyddiadau yn eich rhanbarth chim gan gynnwys sesiwn am waith Into Film a DPP a sut y gellir defnyddio ffilm i gyd-fynd ag amcanion y fframwaith ddigidol newydd, felly, ymunwch a ni ar y 15fed o Fehefin yn y Memo yn y Barri, ac aelodau o dim Into Film Ysgol Gynradd Ynys y Barri I ddysgu mwy am sut y gellir dechrau clwb ffilm yn eich hysgol chi. Os ydych chi eisoes yn rhedeg clwb yna bydd hefyd yn gyfle i rannu arfer dda a chael syniadau newydd.

 

I wybod mwy am waith Into Film neu I gael fwy o fanylion am y digwyddiad uchod ewch I https://www.intofilm.org/training/116

neu cysylltwch a non.stevens@intofilm.org

Yn dod cyn bo hir

Gweld digwyddiadau

Caerdydd Glasurol

Ymunwch â’n rhestr bostio er mwyn cael mwy o wybodaeth am holl weithgareddau Actifyddion Artistig, gan gynnwys ein cyngherddau cerddoriaeth glasurol ar draws Caerdydd.

Cofrestrwch nawr

Plwg yw’r lle i artistiaid ac athrawon ganfod a rhannu cyfleoedd addysgol celfyddydol gwych

plwg.cymru yw gwefan baru’r celfyddydau, diwylliant ac addysg ar gyfer Cymru gyfan, i gefnogi cydweithio rhwng athrawon, pobl greadigol, sefydliadau diwylliannol a’r celfyddydau.
ARCHWILIO CYFLEOEDD