21 Mehefin 2017

Grŵp Dysgu’r Celfyddydau Mewn Addysg

Llun 10fed Gorffennaf 5pm – 7pm

Canolfan Celfyddydau Chapter

 Carai A2 Clymu ac ArtWorks Cymru eich gwahodd chi i ymuno â Grŵp Dysgu’r Celfyddydau mewn Addysg. Mae’r Grŵp yma i artistiaid sy’n cyflenwi prosiectau celfyddydau mewn addysg neu sy’n gweithio mewn amgylchfyd addysgol.

Bydd y Grŵp yn cyfarfod bedair gwaith y flwyddyn a chewch ddod i gynifer neu i gyn lleied o sesiynau ag y mynnwch chi. Bydd y cyfarfodydd am ddim i ddod iddynt.

Bydd y cyfarfod cyntaf yma o’r Grŵp Dysgu yn cynnwys y canlynol:

 • Cyflwyniadau tri phrosiect sydd ar fynd
 • Grwpiau trafod yn chwilio’r cwestiwn – beth yw heriau gweithio yn y cyd-destun yma?
 • Cyfle i rwydweithio a chyfarfod artistiaid eraill

Bydd y cyfarfod hefyd yn cynnwys lluniaeth.

I ymgofrestru i ddod i’r sesiwn yma, cofrestrwch drwy Eventbrite yn y cyswllt sy’n dilyn:

ARCHEBWCH AR LEIN NAWR

Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynghylch y sesiwn cysylltwch â Rhian Hutchings ar 07966 450299 neu e-bostio rhianhutchings@outlook.com

 

Yn dod cyn bo hir

 1. Maw 5th Maw 2024

  Soundworks

  11:00AM - 12:30 PM
  Canolfan Hamdden y Goellewin
 2. Maw 5th Maw 2024

  Soundworks

  1:30PM - 3:00 PM
  Canolfan Hamdden y Goellewin
Gweld digwyddiadau

Plwg yw’r lle i artistiaid ac athrawon ganfod a rhannu cyfleoedd addysgol celfyddydol gwych

plwg.cymru yw gwefan baru’r celfyddydau, diwylliant ac addysg ar gyfer Cymru gyfan, i gefnogi cydweithio rhwng athrawon, pobl greadigol, sefydliadau diwylliannol a’r celfyddydau.
ARCHWILIO CYFLEOEDD