21 Mehefin 2017

Rhaglen Celfyddyd Weledol yn Targedu Dawn Ifanc

Gweithdai, dosbarthiadau meistr, sgyrsiau gan artistiaid ac arddangosfeydd celfyddyd weledol i artistiaid ifainc dawnus

Ym mis Medi 2017 mae Ymddiriedolaeth Actifyddion Artistig yn lansio ei rhaglen Criw Celf lwyddiannus ar draws ardal gyfan canol de Cymru.

Rhaglen ledled Cymru yw Criw Celf, a gefnogir gan Gyngor Celfyddydau Cymru. Mae Criw Celf yn cynnig i artistiaid gweledol ifainc dawnus gyfleoedd i weithio’n drylwyr ac ar safon uchel gydag artistiaid proffesiynol. O ganlyniad, drwy weithdai, dosbarthiadau meistr, sgyrsiau gan artistiaid a mentora, mae’r artistiaid ifainc yn datblygu eu celfwaith y tu allan i’r ystafell ddosbarth. Mae’r rhaglen yn annibynnol ac ar yr un pryd yn gymar i’r cwricwlwm.

Mae Ymddiriedolaeth Actifyddion Artistig yn ehangu ei rhaglen, sydd â’i chanolfan yng Nghaerdydd ar hyn o bryd, i ranbarthau Pen-y-bont ar Ogwr, Merthyr, Rhondda Cynon Taf a Bro Morgannwg. Gan hynny, o dymor yr hydref ymlaen byddwn yn cofrestru artistiaid ifainc dawnus i’n tri chynllun A2 Criw Celf.

Criw Celf Uwchradd – i ddisgyblion blynyddoedd 7 -9

Criw Celf Portffolio – i ddisgyblion blynyddoedd 10 ac 11

Criw Celf Codi’r Bar – i ddisgyblion blynyddoedd 12 a 13

Byddwn yn dethol y cyfranogwyr drwy broses gwneud cais a bydd yr wybodaeth lawn am hyn ar gael ym mis Medi.

Cysylltu â ni

  • Athrawon a neu ddisgyblion celfyddyd mae rhagor o wybodaeth ar gael am raglen A2 Criw Celf a sut y gallwch chi neu eich disgyblion ‘dawnus’ ddod yn rhan ohoni – cliciwch yma i e-bostio Tom@arts-active-trust.flywheelstaging.com
  • Artistiaid sy’n ymddiddori mewn cyfrannu at gyflenwi’r rhaglen. Cliciwch yma i weld ein gwybodaeth am alwad agored.

 

Yn dod cyn bo hir

Gweld digwyddiadau

Caerdydd Glasurol

Ymunwch â’n rhestr bostio er mwyn cael mwy o wybodaeth am holl weithgareddau Actifyddion Artistig, gan gynnwys ein cyngherddau cerddoriaeth glasurol ar draws Caerdydd.

Cofrestrwch nawr

Plwg yw’r lle i artistiaid ac athrawon ganfod a rhannu cyfleoedd addysgol celfyddydol gwych

plwg.cymru yw gwefan baru’r celfyddydau, diwylliant ac addysg ar gyfer Cymru gyfan, i gefnogi cydweithio rhwng athrawon, pobl greadigol, sefydliadau diwylliannol a’r celfyddydau.
ARCHWILIO CYFLEOEDD