27 Mehefin 2017

Cyfle i Ymarferydd Creadigol – Ymchwilio Fy Hunan: Yr Oriel Annidsgwyl

“Ymchwilio Fy Hunan: Yr Oriel Annidsgwyl”

Mae disgyblion o Ysgolion Cynradd Sofrydd a Deighton ym Mlaenau Gwent yn edrych am ymarferydd gwirioneddol greadigol fydd yn eu synnu gyda dull anarferol wrth eu helpu i greu oriel ryfeddol ac anarferol sy’n datgelu beth sydd dan yr wyneb. Y nod yw cynyddu hyder, sgiliau lleferydd ac ymchwilio eu creadigrwydd. Y dyddiad cau am geisiadau yw 30 Mehefin 2017 (cynhelir y prosiect Tachwedd-Chwefror).

I gael manylion pellach cysylltwch â: Asiant Creadigol, Kate Strudwick (kate.strudwick@head4arts.org.uk)

Ymchwilio Fy Hunan PDF

Yn dod cyn bo hir

Gweld digwyddiadau

Caerdydd Glasurol

Ymunwch â’n rhestr bostio er mwyn cael mwy o wybodaeth am holl weithgareddau Actifyddion Artistig, gan gynnwys ein cyngherddau cerddoriaeth glasurol ar draws Caerdydd.

Cofrestrwch nawr

Plwg yw’r lle i artistiaid ac athrawon ganfod a rhannu cyfleoedd addysgol celfyddydol gwych

plwg.cymru yw gwefan baru’r celfyddydau, diwylliant ac addysg ar gyfer Cymru gyfan, i gefnogi cydweithio rhwng athrawon, pobl greadigol, sefydliadau diwylliannol a’r celfyddydau.
ARCHWILIO CYFLEOEDD