27 Mehefin 2017

Ymarferwr Creadigol – Ysgol Gynradd Dewi Sant yr Eglwys yng Nghymru

Ysgol Gynradd Dewi Sant yr Eglwys yng Nghymru

Mae gennym ddosbarth cymysg Blynyddoedd 1 a 2 ac ynddo amrediad eang o alluoedd. Rydym am wella dawn dweud ein plant Blwyddyn 1 ac ehangu sgiliau sgrifennu ein plant Blwyddyn 2. Byddem hefyd wrth ein boddau’n rhannu rhai o’n strategaethau darllen a sgrifennu â’r rhieni gan gynnwys rhai o’r triciaeu sillafu, fel y gallant gefnogi eu plant ar yr aelwyd. Rydym ar drywydd adroddwr straeon neu ymarferwr drama i weithio gyda grwpiau bychain, i symbylu eu sgiliau adrodd straeon. Mae arnom eisiau rhywun all ysbrydoli, ac ennyn diddordeb ein disgyblion ifainc dan do ac yn yr awyr agored.

Rhagor o fanylion PDF

Rhagor o wybodaeth ruth@ruthgarnault.co.uk

Yn dod cyn bo hir

Gweld digwyddiadau

Caerdydd Glasurol

Ymunwch â’n rhestr bostio er mwyn cael mwy o wybodaeth am holl weithgareddau Actifyddion Artistig, gan gynnwys ein cyngherddau cerddoriaeth glasurol ar draws Caerdydd.

Cofrestrwch nawr

Plwg yw’r lle i artistiaid ac athrawon ganfod a rhannu cyfleoedd addysgol celfyddydol gwych

plwg.cymru yw gwefan baru’r celfyddydau, diwylliant ac addysg ar gyfer Cymru gyfan, i gefnogi cydweithio rhwng athrawon, pobl greadigol, sefydliadau diwylliannol a’r celfyddydau.
ARCHWILIO CYFLEOEDD