7 Gorffennaf 2017

Ymrymuso athrawon i ddod â Shakespeare at eu myfyrwyr mewn ffordd hyddeall sy’n ennyn eu diddordeb

Athrawon yn dysgu sgiliau cyfarwyddo gan bobol broffesiynol ym maes Shakespeare

Mae dysgu Shakespeare yn gallu cael effaith gyda’r mwyaf syfrdanol ar fyfyrwyr – mae perfformio ar lwyfan proffesiynol yn ymdrwythol ac yn fywiocaol, a gall y profiad roi hyder iddyn nhw ddyheu am rywbeth a’i gyflawni mewn unrhyw yrfa.

Yn rhan o w^yl flynyddol y Shakespeare Schools Foundations aethom i weithdy, lle cafodd grw^p o athrawon y cyfle i ddysgu sgiliau cyfarwyddo yn amgylchfyd difyr a chefnogol Canolfan yr Urdd yng Nghaerdydd.

 

Rhoes y broses drwyadl ond ysbrydoledig yr hyfforddiant a’r adnoddau i’r athrawon gyfarwyddo eu myfyrwyr mewn drama hanner awr gan Shakespeare yn eu theatr broffesiynol leol.

 

Fel y dywedodd athro arall o’r gweithdy yma, “Roedd yn ysbrydoli i’r eithaf – fe fydd yn ailgynnau eich cariad tuag at y pwnc.”

Os carech ddod i’r W^yl Shakespeare i Ysgolion, a gweld yr ysgolion hyn wrth eu gwaith, bwriwch olwg ar y wefan i weld dyddiadau a phrisiau tocynnau’r W^yl yn yr hydref.

Gweithdai i athrawon

Os ydi hwn, ar ei olwg, yn rhywbeth y gallech fod ar eich ennill ohono, gallwch ystyried hefyd Weithdai Datblygiad Proffesiynol Parhaus Athrawon y Shakespeare Foundation.

Eglurodd un myfyriwr o W^yl 2016 sut yr elwodd ar brofiad yr W^yl Shakespeare i Ysgolion: ‘Cefais flas ar fod yn rhan o rywbeth na wnawn i mohono fel arfer a chael blas ar greu darn perfformio ac wedyn cael dangos ein darn ni i ysgolion a cholegau eraill.’

I athrawon cynradd

Mae’r gweithdy yma’n canolbwyntio ar roi bywyd i’r stori, ennyn diddordeb y disgyblion yn y cymeriadau a chwarae â chyfoeth iaith Shakespeare. Fe fwriwch olwg ar sut i osod yr ymarferion mewn cynllun o waith i greu amgylchfyd ysbrydoledig yn yr ystafell ddosbarth.

I athrawon uwchradd

Byddwch yn canolbwyntio ar chwilio cymeriadau cymhleth, gan wneud y disgyblion yn berchnogion iaith Shakespeare a rhoi’r themâu yng nghyd-destun yr unfed ganrif ar hugain. O ran athrawon Saesneg, byddwch yn bwrw golwg ar sut y gellir defnyddio ymarferion i gefnogi cwricwlwm CA3 neu Amcanion Asesu CA4/5.

Adnoddau

Ar wefan Shakespeare Schools Foundation fe gewch adnoddau newydd campus sy’n cysylltu profiad y Shakespeare Schools Foundation â’r cwricwlwm yng Nghymru. Fe gewch bopeth sydd arnoch ei angen i roi bywyd i Shakespeare yn eich ystafell ddosbarth, o gynlluniau gwersi i adnoddau rhyngweithiol.

Yn dod cyn bo hir

Gweld digwyddiadau

Caerdydd Glasurol

Ymunwch â’n rhestr bostio er mwyn cael mwy o wybodaeth am holl weithgareddau Actifyddion Artistig, gan gynnwys ein cyngherddau cerddoriaeth glasurol ar draws Caerdydd.

Cofrestrwch nawr

Plwg yw’r lle i artistiaid ac athrawon ganfod a rhannu cyfleoedd addysgol celfyddydol gwych

plwg.cymru yw gwefan baru’r celfyddydau, diwylliant ac addysg ar gyfer Cymru gyfan, i gefnogi cydweithio rhwng athrawon, pobl greadigol, sefydliadau diwylliannol a’r celfyddydau.
ARCHWILIO CYFLEOEDD