16 Awst 2017

SLAMbassadors Cymru – chwilio am y to sy’n codi o artistiaid y gair llafar, rapwyr a meistri’r ddefod yng Nghymru

Ym mis Mehefin trefnodd Llenyddiaeth Cymru i’r bardd a’r dramodydd o fri drwy’r gwledydd, Joelle Taylor, arwain gweithdy hyfforddi gyda beirdd ac addysgwyr Cymru yn Neuadd Dewi Sant Caerdydd. Prosiect newydd gan Lenyddiath Cymru ydi SLAMbassadors Cymru, ar y cyd â’r Gymdeithas Farddoniaeth, fydd yn defnyddio’n sylfaen lwyddiant Slam Cymru.

SLAMbassadors UK ydi rhaglen addysg gair llafar y Gymdeithas Farddoniaeth, a sylfaenwyd ddwy flynedd ar bymtheg yn ôl i dorri’r mudandod mewn cymunedau a chanolbwyntio ar bobol ifanc ar y cyrion i roi llais iddyn nhw. Bob blwyddyn mae pencampwriaeth genedlaethol slam barddoniaeth ieuenctid SLAMbassadors yn chwilio am y to sy’n codi o artistiaid y gair llafar, rapwyr a Meistri’r Ddefod.

Roedd y gweithdy’n canolbwyntio ar thema ‘hunaniaeth’ ac roedd yna fyfyrio, chwerthin, a theimladau cryfion a’r beirdd eu hunain yn perfformio ac yn dysgu sut i gefnogi pobol ifanc orau, rhoi llais iddyn nhw a’u hymrymuso ag ymdeimlad o berthyn. Mae SLAMbassadors wedi’i lunio i hybu hunanhyder, ymgysylltu â phobol ifanc mewn perygl, yn ogystal â gwella sgiliau cyfathrebu a llythrennedd.

Dyma beth ddywedodd rhai o’r rheini ddaeth ym mis Mehefin:

I gael gwybod mwy bwriwch olwg ar y Pecyn Gwaith yma i Athrawon: awgrymiadau ar gyfer rhedeg sesiynau barddoniaeth slam neu gysylltu â Louise yn Llenyddiaeth Cymru i gael rhagor o wybodaeth. louise@literaturewales.org

Yn dod cyn bo hir

Gweld digwyddiadau

Caerdydd Glasurol

Ymunwch â’n rhestr bostio er mwyn cael mwy o wybodaeth am holl weithgareddau Actifyddion Artistig, gan gynnwys ein cyngherddau cerddoriaeth glasurol ar draws Caerdydd.

Cofrestrwch nawr

Plwg yw’r lle i artistiaid ac athrawon ganfod a rhannu cyfleoedd addysgol celfyddydol gwych

plwg.cymru yw gwefan baru’r celfyddydau, diwylliant ac addysg ar gyfer Cymru gyfan, i gefnogi cydweithio rhwng athrawon, pobl greadigol, sefydliadau diwylliannol a’r celfyddydau.
ARCHWILIO CYFLEOEDD