25 Awst 2017

Galw am Ymarferwr Creadigol: Ysgol Gynradd Severn Caerdydd

Cyflenwi Prosiect Ionawr – Mawrth

Ysgol ganol dinas yw Ysgol Gynradd Severn a chanddi boblogaeth amlddiwylliannol o ddisgyblion gallu cymysg, awyrgylch cynnes a chyfeillgar, a thîm o staff ffyddiog, ymroddedig.  

Llythrennedd yw’r flaenoriaeth ac rydym yn gobeithio chwilio strategaethau dychmygus allai symbylu a gwella sgiliau sgrifennu a dawn dweud creadigol y disgyblion. Does yna ddim syniadau penodol ynghylch beth fydd canlyniadau ein prosiect, ond mynegodd y plant ddiddordeb mewn gweithgareddau corfforol megis celfweithiau neu amgylcheddau rhyngweithiol, dawns, perfformio a phypedwaith. Carem bwysleisio ein bod yn barod i dderbyn syniadau ac awgrymiadau eraill sy’n ymateb i ganolbwynt y brîff.

Amcanion y prosiect

  • Defnyddio cyrchddulliau creadigol i godi lefelau cyrhaeddiad llythrennedd y disgyblion
  • Cynyddu geirfa a’i hargraffu ar y cof drwy gymryd rhan mewn gweithgaredd sylweddol ac arfer creadigol
  • Codi sgwrs rhwng yr ymarferwr creadigol a’r athro dosbarth i ddatblygu ar y cyd strategaethau i gefnogi dysgu disgyblion y dyfodol
  • Meithrin hyder y disgyblion a’u defnydd o’r gair ar bapur ac ar lafar.

I gael rhagor o wybodaeth llwythwch i lawr y pecyn gwybodaeth hwn.

Severn_Primary_School_brief_yr2

Yn dod cyn bo hir

Gweld digwyddiadau

Caerdydd Glasurol

Ymunwch â’n rhestr bostio er mwyn cael mwy o wybodaeth am holl weithgareddau Actifyddion Artistig, gan gynnwys ein cyngherddau cerddoriaeth glasurol ar draws Caerdydd.

Cofrestrwch nawr

Plwg yw’r lle i artistiaid ac athrawon ganfod a rhannu cyfleoedd addysgol celfyddydol gwych

plwg.cymru yw gwefan baru’r celfyddydau, diwylliant ac addysg ar gyfer Cymru gyfan, i gefnogi cydweithio rhwng athrawon, pobl greadigol, sefydliadau diwylliannol a’r celfyddydau.
ARCHWILIO CYFLEOEDD