27 Awst 2017

Galw am Ymarferwr Creadigol: ClwstwrYsgolion Cynradd Llanharan

Cyflenwi Prosiect Tachwedd – Chwefror

Mae tair ysgol gynradd Llanharan, Llantrisant a Brynna yn cydweithredu unwaith eto ar ail flwyddyn eu taith Ysgolion Creadigol Arweiniol.   Mae’r ysgolion ar drywyddYmarferwyr Creadigol ysbrydoledig i roi lle iddynt sylweddu darluniad artistig o’u darganfyddiadau. Bydd sgrifennu ffeithiol, blogio a chofnodi eu hymchwil hefyd yn rhan fawr o’r prosiect.

Maent yn awyddus i gynhyrchu darn o gelfyddyd ynghlwm â chyfoeth o hanes lleol yr ardal a byddant yn defnyddio’r thema hon o fewn canllawiau dibenion craidd a meysydd dysgu ‘Dyfodol Llwyddiannus’. Mae’r prifathrawon yn awyddus i chwilio gweithgareddaurhifogrwydd a datrys problemau gyda’r disgyblion ynghlwm â gwneud a lleoli’r gwaith gorffenedig.

Mae’r tîm yn aruthrol o frwdfrydig, cefnogol a pharod i dderbyn syniadau. O ddal hyn mewn cof, maent ar drywydd Ymarferwyr Creadigol sy’n hyblyg, yn arloesol ac sy’n gallu meithrin perthynas â phlant ysgol fach.

  • Amcan y prosiect at ei gilydd yw gwella sgiliau bywyd go iawn cymhwyso rhifogrwydd ac argraffu ar y cof a chwilio eu hanes lleol a chan hynny atgyfnerthu eu dealltwriaeth o’r byd ehangach.
  • Mae darparu cyfleoedd dysgu tan gamp a llwybrau dyhead ar gyfer y dysgwyr ifainc yr un mor bwysig.

 

I gael rhagor o wybodaeth llwythwch i lawr y pecyn gwybodaeth hwn.

Llanharan Cluster

Yn dod cyn bo hir

Gweld digwyddiadau

Caerdydd Glasurol

Ymunwch â’n rhestr bostio er mwyn cael mwy o wybodaeth am holl weithgareddau Actifyddion Artistig, gan gynnwys ein cyngherddau cerddoriaeth glasurol ar draws Caerdydd.

Cofrestrwch nawr

Plwg yw’r lle i artistiaid ac athrawon ganfod a rhannu cyfleoedd addysgol celfyddydol gwych

plwg.cymru yw gwefan baru’r celfyddydau, diwylliant ac addysg ar gyfer Cymru gyfan, i gefnogi cydweithio rhwng athrawon, pobl greadigol, sefydliadau diwylliannol a’r celfyddydau.
ARCHWILIO CYFLEOEDD