30 Awst 2017

Grŵp dysgu’r celfyddydau mewn addysg

Nos Lun 18fed Medi 5pm – 7pm

Yr Ystafell Gyffredin, Canolfan Celfyddydau Chapter

Carai A2 Clymu ac
ArtWorks Cymru eich gwahodd chi i ymuno â Grw^p Dysgu’r Celfyddydau mewn Addysg. Mae’r grw^p yma i artistiaid sy’n cyflenwi prosiectau celfyddydau mewn addysg neu sy’n gweithio mewn amgylchfyd addysgol.

Bydd y grw^p yn cyfarfod bedair gwaith y flwyddyn a chewch ddod i gynifer neu i gyn lleied o sesiynau ag y mynnwch chi. Bydd y cyfarfodydd am ddim i ddod iddynt.

Bydd cyfarfod mis
Medi o’r Grw^p Dysgu yn cynnwys y canlynol:

  • Cyflwyniadau prosiectau sydd ar fynd
  • Grwpiau trafod yn chwilio’r cwestiwn – beth sy’n gweithio’n gampus yn y cyd-destun hwn? Rhannu eich profiadau gorau a sôn wrthym pam aethant gystal.
  • Cyfle i rwydweithio a chyfarfod artistiaid eraill

Bydd y cyfarfod hefyd yn cynnwys lluniaeth.

I ymgofrestru i
ddod i’r sesiwn yma, cofrestrwch drwy Eventbrite yn y cyswllt sy’n dilyn:

Archebwch ar lein nawr

Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynghylch y sesiwn cysylltwch â Rhian Hutchings ar 07966 450299 neu e-bostio rhianhutchings@outlook.com

 

Yn dod cyn bo hir

Gweld digwyddiadau

Caerdydd Glasurol

Ymunwch â’n rhestr bostio er mwyn cael mwy o wybodaeth am holl weithgareddau Actifyddion Artistig, gan gynnwys ein cyngherddau cerddoriaeth glasurol ar draws Caerdydd.

Cofrestrwch nawr

Plwg yw’r lle i artistiaid ac athrawon ganfod a rhannu cyfleoedd addysgol celfyddydol gwych

plwg.cymru yw gwefan baru’r celfyddydau, diwylliant ac addysg ar gyfer Cymru gyfan, i gefnogi cydweithio rhwng athrawon, pobl greadigol, sefydliadau diwylliannol a’r celfyddydau.
ARCHWILIO CYFLEOEDD