15 Medi 2017

Academi gwneud ffilmiau i bobl ifanc 16-19 oed yng Nghymru

Mae Ffresh Talent BFI Film Academy yn cynnig i’ch myfyrwyr y cyfle i ennill dyfarniad uned 1 NCFE Lefel 2 ‘Preparing to work in film’. 

Mae’r cwrs wedi’i fwriadu ar gyfer gwneuthurwyr ffilmiau gobeithiol 16-19 oed sy’n byw yng Nghymru, a bydd ar fynd yng Nghaerdydd ac Abertawe ddechrau Ionawr 2018 

Bydd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn Abertawe yn cyflenwi Academi ar effeithiau gweledol a Phrifysgol De Cymru yng Nghaerdydd yn canolbwyntio ar animeiddio. 

Bydd pennaf gyrff yn y diwydiant yn cyflenwi cyrsiau adeiledig yn cefnogi pobl ifanc dawnus ac ymroddedig i ddatblygu’r wybodaeth a’r sgiliau masnachol a diwylliannol yn gymorth i wneud gyrfa ym myd ffilm yn realaeth. 

Ar sylfaen blynyddoedd cynt bydd y cyfle hwn yn creu potensial gwirioneddol i’ch myfyrwyr o ran addasrwydd i waith yn y dyfodol yn y diwydiant.

Bydd cyllid ar gael i’r bobl ifanc cymwys hynny nad yw eu hamgylchiadau efallai fel arfer yn rhoi lle iddynt elwa ar y math yma o gyfle. Bydd bwrsariaethau’n ymorol am agweddau fel cludiant, llety a chostau gofal plant a’r rheini ar gael i unrhyw berson ifanc cymwys sy’n byw yng Nghymru.

I gael rhagor o wybodaeth a ffurflenni cais bwriwch olwg ar wefan Ffresh:  http://www.ffresh.com/ffresh-talent-2018/

Yn dod cyn bo hir

Gweld digwyddiadau

Plwg yw’r lle i artistiaid ac athrawon ganfod a rhannu cyfleoedd addysgol celfyddydol gwych

plwg.cymru yw gwefan baru’r celfyddydau, diwylliant ac addysg ar gyfer Cymru gyfan, i gefnogi cydweithio rhwng athrawon, pobl greadigol, sefydliadau diwylliannol a’r celfyddydau.
ARCHWILIO CYFLEOEDD