27 Medi 2017

Athrawon Celf Enwebwch eich disgyblion NAWR!

Mae enwebiadau Criw Celf yn agored

Actifiddion Artistig bellach yn derbyn enwebiadau disgyblion gan Athrawon ar gyfer Cynllun Criw Celf ledled canolog de Cymru eleni. Mae Criw Celf yn datblygu ac yn meithrin artistiaid ifainc ac mae wedi’i fwriadau ar gyfer disgyblion a ddangosodd ddawn neu botensial yn y celfyddydau gweledol neu gymhwysol.

Athrawon Celf ewch ati NAWR!

  • Detholwch eich disgyblion dawnus Blynyddoedd 7, 8, 9, 10 ac 11.
  • Anogwch eich disgyblion dethol i wneud cais am gynllun Criw Celf
  • Lle bo angen byddwch yn gefn iddynt i gyflwyno delweddau o’u gwaith a datganiad byr ynghylch pam mae arnynt eisiau ymuno â chynllun Criw Celf.

Bydd gofyn i bob ymgeisydd anfon:

  • Delweddau o leiaf tri darn gwahanol o gelfwaith
  • Datganiad ynghylch pam mae arnynt eisiau cymryd rhan yng Nghynllun Criw Celf
  • Disgrifiad byr o’r gweithiau maent yn eu cyflwyno a pham y bu iddynt eu dewis.

Gellir anfon hyn i gyd atom yn ddigidol gan gynnwys enw a chyfeiriad y cyfranogwr ac e-bost cysylltu a / neu rif ffôn.

Wedyn bydd y rheini a dderbynnir ar y rhaglen yn gallu cadw lle i fynd i hyd at chwe sesiwn clwb y flwyddyn. Mae’r rhain ar gael i’w cadw’n awr felly traed dani.

Am ragor o wybodaeth neu i gyflwyno gwaith e-bostiwch tom@arts-active-trust.flywheelstaging.com

Rhaglen yw Criw Celf i ddisgyblion a staff celf a dylunio sy’n cynnig: mynediad i hyfforddiant a gweithdai dan arweiniad artistiaid sy’n arddangos, cyfleoedd ar fentora gan bobl broffesiynol yn y maes, digwyddiadau arbennig
a chyrsiau, cyfleoedd i fynd i sgyrsiau artistiaid a churaduron, cael arweiniad o ran gyrfaoedd.

Menter ledled Cymru yw Criw Celf a gefnogir gan Gyngor Celfyddydau Cymru a bydd ar fynd ar draws Pen-y-bont ar Ogwr, Caerdydd, RCT, Merthyr a’r Fro o’r hydref eleni ymlaen.

Yn dod cyn bo hir

Gweld digwyddiadau

Caerdydd Glasurol

Ymunwch â’n rhestr bostio er mwyn cael mwy o wybodaeth am holl weithgareddau Actifyddion Artistig, gan gynnwys ein cyngherddau cerddoriaeth glasurol ar draws Caerdydd.

Cofrestrwch nawr

Plwg yw’r lle i artistiaid ac athrawon ganfod a rhannu cyfleoedd addysgol celfyddydol gwych

plwg.cymru yw gwefan baru’r celfyddydau, diwylliant ac addysg ar gyfer Cymru gyfan, i gefnogi cydweithio rhwng athrawon, pobl greadigol, sefydliadau diwylliannol a’r celfyddydau.
ARCHWILIO CYFLEOEDD