29 Medi 2017

Gwneud Masgiau a Drama i Athrawon

Gweithdy hyfforddi tridiau Gwneud Masgiau a Drama i Athrawon (yn neilltuol Cyfnod Allweddol 2 uchaf).

dydd Mercher 15 – dydd Gwener 17 Tachwedd
09:30 – 15:30
Canolfan Celfyddydau Neuadd Llanofer,
Treganna, Caerdydd.

Achebwch ar lein nawr

Yn ystod y tridiau eir â chi drwy broses chwilio creadigol sy’n defnyddio ymarferion a thasgau tebyg i’r rheini mae pobl y theatr broffesiynol yn eu defnyddio i ddylunio masgiau, yn creu symud a nodweddion addas i roi bywyd iddo.

Mae llefydd ar y cwrs am ddim i’w cadw a bydd y rhwydwaith yn eich noddi i ddod, drwy gefnogi cost staff cyflenwi hyd at £180 y diwrnod.

Bydd y sesiynau’n defnyddio testun yn fan cychwyn cynnig themâu a delweddau a ddarganfyddir ac a ddatblygir drwy amrediad o weithgareddau, chwaraeon ac ymarferion drama ynghlwm â llythrennedd. Cymhwysir y cyfranogwyr i gyflenwi’r rhain yn eu hystafelloedd dosbarth eu hunain ac i ddatblygu eu cymhwyso at amrywiaeth o amgylchiadau.

Amcan y gweithdy celfyddyd fydd i’r cyfranogwyr greu masgiau 3D gan ddefnyddio dewis o ddeunyddiau addas i’w defnyddio yn yr ystafell ddosbarth a dysgu technegau y gellir mynd â nhw i amrywiaeth o wahanol brosiectau celfyddyd greadigol. Bydd yr elfen o wneud creadigol ar y cwrs yma’n rhoi cyfle i athrawon ddatblygu eu sgiliau celfyddyd eu hunain gyda rhoi mwy o hyder iddyn nhw fynd i’r afael â phrosiectau celfyddyd yn yr ystafell ddosbarth.

Mae’r cwrs yma’n rhan o Siop Siafins, rhaglen hyfforddiant a datblygiad proffesiynol parhaus rhwydwaith celfyddydau ac addysg Canol De Cymru A2:Clymu i athrawon ac artistiaid.

 

 

Yn dod cyn bo hir

Gweld digwyddiadau

Caerdydd Glasurol

Ymunwch â’n rhestr bostio er mwyn cael mwy o wybodaeth am holl weithgareddau Actifyddion Artistig, gan gynnwys ein cyngherddau cerddoriaeth glasurol ar draws Caerdydd.

Cofrestrwch nawr

Plwg yw’r lle i artistiaid ac athrawon ganfod a rhannu cyfleoedd addysgol celfyddydol gwych

plwg.cymru yw gwefan baru’r celfyddydau, diwylliant ac addysg ar gyfer Cymru gyfan, i gefnogi cydweithio rhwng athrawon, pobl greadigol, sefydliadau diwylliannol a’r celfyddydau.
ARCHWILIO CYFLEOEDD