4 Hydref 2017

Artistiaid ac athrawon – dewch i wybod beth yw’r un cam bach sydd eisiau i greu rhagor o ddysgu creadigol yng Nghymru

Rhowch gynnig ar ein gwefan newydd!

Rydym am i chi ymuno â’n grw^p cyffrous o brofwyr gwefan newydd fydd yn newid sut y mae artistiaid ac athrawon yn cael hyd i’w gilydd ac yn cydweithredu ar brosiectau anhygoel yng Nghymru.

Mae’n hawdd ymuno a does dim gofyn crebwyll o’r we arnoch chi, dim ond eich bod yn teimlo’n angerddol fod y celfyddydau a dysgu creadigol yn gallu newid y ffordd rydym yn addysgu pobl ifanc.

Bydd y wefan rydym yn ei chreu bron fel rhyw fath o Tinder i artistiaid ac athrawon – cydweddu pobl all gydweithio a bod yn gronfa ddata aruthrol o gyfleoedd celfyddydau mewn addysg i athrawon, artistiaid a chyrff yn y celfyddydau.

Gwerth chweil meddech chi? Y cwbl rydym yn ei ofyn gennych yw rhoi mymryn o’ch amser ac, i dalu’r pwyth, fe gewch gyfle i fod y cyntaf ar y wefan i gynnig cyfleoedd i gydweithredu neu i hysbysebu’r gweithdai, y prosiectau a’r arbenigedd rydych am eu dwyn i’r ystafell ddosbarth.

Ymgofrestrwch yn awr i fod yn un o’r ‘beta-brofwyr’ a rhown wybod i chi beth i’w wneud nesaf.

Ymgofrestrwch yma, ebost (tombeardshaw@mac.com)

Yn dod cyn bo hir

Gweld digwyddiadau

Caerdydd Glasurol

Ymunwch â’n rhestr bostio er mwyn cael mwy o wybodaeth am holl weithgareddau Actifyddion Artistig, gan gynnwys ein cyngherddau cerddoriaeth glasurol ar draws Caerdydd.

Cofrestrwch nawr

Plwg yw’r lle i artistiaid ac athrawon ganfod a rhannu cyfleoedd addysgol celfyddydol gwych

plwg.cymru yw gwefan baru’r celfyddydau, diwylliant ac addysg ar gyfer Cymru gyfan, i gefnogi cydweithio rhwng athrawon, pobl greadigol, sefydliadau diwylliannol a’r celfyddydau.
ARCHWILIO CYFLEOEDD