10 Hydref 2017

Cynhadledd Celfyddydau ac Addysg Cymru

Mae’r pedwar Rhwydwaith rhanbarthol ar gyfer y Celfyddydau ac Addysg yn chwilio am gynhyrchydd ar gyfer cynhadledd gyffrous fydd yn cael ei chynnal ym mis Mawrth 2018.  Bydd y cytundeb llawrydd yn golygu gweithio gyda’r rhwydweithiau i ddatblygu cynlluniau manwl, gan reoli, darparu a gwerthuso’r digwyddiad deuddydd.  Rydym yn chwilio am rywun sydd â sgiliau trefnu a chyfathrebu cadarn, hanes o gydweithio ac o waith amlasiantaeth, a dealltwriaeth a phrofiad o brosiectau’n ymwneud â’r celfyddydau ac addysg.

Dylid anfon y llythyr eglurhaol a’r ceisiadau CV at mari@edau.cymru  erbyn 20 Hydref. Ein gobaith yw cynnal y cyfweliadau ar 26 Hydref a phenodi rhywun erbyn 27 Hydref, i ddechrau ar unwaith.  Mae’r contract ar gyfer gweithiwr llawrydd sefydledig a fydd yn gweithio i ffi sefydlog, gynhwysol o £4400.  Cynhadledd ddwyieithog fydd hon – mae gwybodaeth am yr iaith Gymraeg a’i diwylliant yn ddymunol.

Yn dod cyn bo hir

Gweld digwyddiadau

Caerdydd Glasurol

Ymunwch â’n rhestr bostio er mwyn cael mwy o wybodaeth am holl weithgareddau Actifyddion Artistig, gan gynnwys ein cyngherddau cerddoriaeth glasurol ar draws Caerdydd.

Cofrestrwch nawr

Plwg yw’r lle i artistiaid ac athrawon ganfod a rhannu cyfleoedd addysgol celfyddydol gwych

plwg.cymru yw gwefan baru’r celfyddydau, diwylliant ac addysg ar gyfer Cymru gyfan, i gefnogi cydweithio rhwng athrawon, pobl greadigol, sefydliadau diwylliannol a’r celfyddydau.
ARCHWILIO CYFLEOEDD