18 Hydref 2017

Dosbarthiadau Meistr i athrawon

25 Ebrill 2018
09:00 – 16:00
Skip Navigation LinksCanolfan Mileniwm Cymru , Caerdydd

Achebwch ar lein nawr

Datblygiad proffesiynol parhaus undydd, wedi’i addasu ar gyfer athrawon ac arbenigwyr cerddoriaeth, i’w cefnogi i ddod yn arweinwyr mwy hyderus gyda’u ensembles ysgol ac yn yr ystafell ddosbarth. Mae’r diwrnod yn addas i bob gallu, o’r rheini sydd heb arwain erioed o’r blaen, hyd at athrawon a chanddynt fwy o brofiad sydd am gaboli eu sgiliau arwain. Un o ganolbwyntiau’r diwrnod yw’r cyfle i arwain a gweithio gyda Cherddorfa Opera Cenedlaethol Cymru, cael adborth gan gerddorion ac [arweinwyr – plural / arweinydd – singular] proffesiynol, a chwilio ffyrdd o “chwarae” gydag ensemble cerddorfaol.

Bydd y diwrnod dan arweiniad Mark Heron sy’n diwtor arwain yn y Royal Northern College of Music. Arweinydd o’r Alban yw Mark, sy’n adnabyddus am berfformiadau egnïol wedi’u hymarfer yn dda ar hyd ac ar led amrywiaeth repertoire anarferol o eang, ac am ei wybodaeth arbenigol yn hyfforddwr cerddorfaol ac yn athro arwain.

Ymddangosodd yn arweinydd gwadd gyda’r BBC Philharmonic, Philharmonia, Royal Liverpool Philharmonic Orchestra, Cerddorfa Genedlaethol Frenhinol yr Alban, Manchester Camerata a llawer at hynny. Mae’n gyfarwyddwr cerddoriaeth y Nottingham Philharmonic Orchestra a Cherddorfa Symffoni Prifysgol Manceinion, ac yn aelod o’r staff arwain yn y Royal Northern College of Music, yn gweithio’n rheolaidd gyda holl gerddorfeydd ac ensembles y Coleg.

Ochr yn ochr â’i alwadau arwain, mae Mark yn magu fwyfwy ei enw’n athro arwain a daeth llwyddiant nodedig i ran ei fyfyrwyr. Yn ogystal â’i waith ledled holl raglenni arwain o fri RNCM, datblygodd raglen arwain israddedig ym Mhrifysgol Manceinion, mae’n athro gwadd y Llu Awyr Brenhinol ac mae’n ymddangos yn aml yn arweinydd gwadd ar gyrsiau a dosbarthiadau meistr arwain drwy’r byd yn grwn.

Ym 1970 y ffurfiwyd Cerddorfa Opera Cenedlaethol Cymru. Ers hynny, enillodd ei phlwy’n gerddorfa gyda goreuon gwledydd Prydain, yn fawr ei chlod am ei rhagoriaeth mewn repertoire opera eang, yn ogystal ag am ei gwaith cyngerdd amrywiol a’i phortffolio o recordiadau. Yng Nghanolfan Mileniwm Cymru y mae cartre’r Gerddorfa, yn un o ddau ensemble llawn-amser, parhaol wrth graidd y Cwmni, ochr yn ochr â Chorws yr Opera. Ymunodd Tomáš Hanus â’r Cwmni yn Gyfarwyddwr Cerddoriaeth ym mis Awst 2016.

  • Cydweithrediad yw’r cwrs datblygu proffesiynol parhaus undydd yma, rhwng Opera Cenedlaethol Cymru ac A2:Clymu – rhwydwaith y celfyddydau ac addysg – Canol De.
  • Mae llefydd ar gael i athrawon o ysgolion yn ardaloedd cynghorau Merthyr, Rhondda Cynon Taf, Caerdydd, Bro Morgannwg a Phen-y-bont ar Ogwr.
  • Mae am ddim i athrawon sy’n gwneud cais a bwrw bod ganddynt eirda gan aelod o dîm arwain eu hysgol a’u bod yn cynnig tystiolaeth o sut y bydd hyn yn datblygu eu harfer proffesiynol.
  • Byddwn yn cefnogi ysgolion â chostau cyflenwi athrawon sy’n absennol o’r ystafell ddosbarth yn ystod y cwrs.
  • Cynigir lluniaeth a chinio ysgafn.
  • Rydym yn argymell eich bod yn cadw lle rhag blaen gan mai ychydig o lefydd sydd ar y cwrs yma.

Achebwch ar lein nawr

Dosbarthiadau Meistr i athrawon

Amcan ein cyfres Dosbarthiadau Meistr o weithdai datblygu proffesiynol i athrawon yw bwydo a datblygu addysgwyr yn ymarferwyr celfyddydau a chynnig ysbrydoliaeth, cymhelliad a chyd-destun y diwydiant ar gyfer gweithgaredd ystafell ddosbarth.

Yn dod cyn bo hir

Gweld digwyddiadau

Plwg yw’r lle i artistiaid ac athrawon ganfod a rhannu cyfleoedd addysgol celfyddydol gwych

plwg.cymru yw gwefan baru’r celfyddydau, diwylliant ac addysg ar gyfer Cymru gyfan, i gefnogi cydweithio rhwng athrawon, pobl greadigol, sefydliadau diwylliannol a’r celfyddydau.
ARCHWILIO CYFLEOEDD