27 Hydref 2017

Sôn am Greadigedd Digwyddiadrhwydwaith y celfyddydau ac addysg

Parc and Dare Theatre | Station Road | CF42 6NL Treorchy | United Kingdom

8/11/2017 – 15:30 to 17:30

Mae ‘Creadigedd’ bellach yn llaw-fer sy’n cy eu corff cyfan o sgiliau fydd yn sylfaen ystodau o ddysgu yn y cwricwlwm newydd yng Nghymru. Fe’i datganir yn sgil hanfodol ac yn elfen anhepgor er mwyn llwyddo yn y dyfodol.

Ond a wyddom ni beth mae’n ei feddwl? Ydym ni i gyd yn gytûn? Sut y mae’n treiddio i holl feysydd y cwricwlwm ac a yw’r celfyddydau mynegiannol bob amser yn greadigol?

Gwêl y cyfarfod yma o’r rhwydwaith gy wyniadau prosiectau celfyddydau mewn addysg, straeon arfer creadigol a thrafod cynorthwyedig beth allai creadigedd fod a sut rydym yn ei ddefnyddio.

Bydd y cynulliad hefyd yn gy e i wneud oed brys yn broffesiynol, rhoi’r diweddaraf i eraill am eich arfer a thrafod cy eoedd lleol.

ARCHEBWCH AR LEIN NAWR

Yn dod cyn bo hir

Gweld digwyddiadau

Caerdydd Glasurol

Ymunwch â’n rhestr bostio er mwyn cael mwy o wybodaeth am holl weithgareddau Actifyddion Artistig, gan gynnwys ein cyngherddau cerddoriaeth glasurol ar draws Caerdydd.

Cofrestrwch nawr

Plwg yw’r lle i artistiaid ac athrawon ganfod a rhannu cyfleoedd addysgol celfyddydol gwych

plwg.cymru yw gwefan baru’r celfyddydau, diwylliant ac addysg ar gyfer Cymru gyfan, i gefnogi cydweithio rhwng athrawon, pobl greadigol, sefydliadau diwylliannol a’r celfyddydau.
ARCHWILIO CYFLEOEDD