3 Tachwedd 2017

Dosbarthiadau bale am ddim i blant anabl!

Mae gan Flamingo Chicks gyllid i gyflenwi gweithdai Gefail Gnau am ddim yn Ne Cymru cyn y Nadolig.

Mae Flamingo Chicks yn cynnig dosbarthiadau bale cynhwysol sy’n rhoi cyfle i blant anabl fwynhau bale ochr yn ochr â’u ffrindiau.

Mae eu gweithdai’n hwyl fawr – yn gymysgedd o ddawns a drama gyda llawer o offer synhwyraidd, adrodd straeon a chymeriadu a chanddyn nhw’n amcan wella cydbwysedd, cydsymud, sgiliau cymdeithasol a hyder.

Mae pob mathau o blant yn cymryd rhan yn y dosbarthiadau, gan gynnwys plant â nam ar eu golwg, y rheini ag awtistiaeth, parlys yr ymennydd, Syndrom Down neu anawsterau dysgu dwys a lluosog yn ogystal â’r rheini heb unrhyw anghenion ychwanegol. Mae’r dosbarthiadau’n dathlu’n weithredol beth mae ein plant yn GALLU ei wneud.

https://www.youtube.com/watch?v=hc23hiOSnx4

Mae’r sesiynau’n para tua thri chwarter awr i awr ac mae yna le i tua phymtheg o blant.

Maen nhw’n cynnig:

  • Tabardiau i’r plant eu gwisgo
  • Athro â gwiriad y Gwasanaeth Diogelu a Gwahardd ar gyfer y sesiwn
  • Offer synhwyraidd megis plu, rhubanau dawnsio a phetalau sidan
  • Lluniau’r dosbarth lle bo caniatâd tynnu lluniau ar gael
  • Sylw un i un i unrhyw blant ac arnyn nhw angen help

Ychydig o weithdai sydd ar gael ac mae gofyn eu traddodi cyn gwyliau’r Nadolig felly cofiwch gysylltu â nhw cyn gynted ag y bo modd os oes arnoch eisiau archebu.

I weld rhagor o fanylion ac i holi, cysylltwch â

Beth Caudle

Ebost: bethcaudle@gmail.com

Ffôn: 07504671870

 

Yn dod cyn bo hir

Gweld digwyddiadau

Caerdydd Glasurol

Ymunwch â’n rhestr bostio er mwyn cael mwy o wybodaeth am holl weithgareddau Actifyddion Artistig, gan gynnwys ein cyngherddau cerddoriaeth glasurol ar draws Caerdydd.

Cofrestrwch nawr

Plwg yw’r lle i artistiaid ac athrawon ganfod a rhannu cyfleoedd addysgol celfyddydol gwych

plwg.cymru yw gwefan baru’r celfyddydau, diwylliant ac addysg ar gyfer Cymru gyfan, i gefnogi cydweithio rhwng athrawon, pobl greadigol, sefydliadau diwylliannol a’r celfyddydau.
ARCHWILIO CYFLEOEDD