28 Tachwedd 2017

Syniadau o ran Cyllido

Bu tîm Actifyddion Artistig yn cael gwybod am brosiectau tan gamp, rhannu arfer gorau ac yn cael blas ar sgwrsio’n helaeth am waith y celfyddydau ac addysg ond un o’r negeseuon a glywn yn groch gan ysgolion, cyrff yn y celfyddydau, artistiaid ac athrawon yw “sut y gallwn ni ei gyllido”. Rydym yn gwneud ein gorau i gael gwybod am wahanol fannau a chrochanau er mwyn gwneud i bethau gwych ddigwydd ac felly’n ddiweddar cawsom hyd i’r erthygl a’r daenlen Google yma. Gobeithio y cewch nhw o fudd.

“Fyddai’n dda gennych ddarparu offerynnau cerdd ar gyfer eich disgyblion? Neu gynnig teithiau cyfnewid i’r Almaen? Neu hwyrach sefydlu clwb bioleg folecylaidd?

Waeth beth sydd ar eich ysgol angen, yn fwy na thebyg mae yna grant i’w gefnogi Gall y symiau a ddyfarnir fod cyn lleied â £50 neu gymaint â  £1 miliwn.

 Gewch chi wybod rhagor yn y ddolen yma.

Mae dyddiadau cau cyllido yn ymestyn drwy’r flwyddyn gron.”

Yn dod cyn bo hir

Gweld digwyddiadau

Caerdydd Glasurol

Ymunwch â’n rhestr bostio er mwyn cael mwy o wybodaeth am holl weithgareddau Actifyddion Artistig, gan gynnwys ein cyngherddau cerddoriaeth glasurol ar draws Caerdydd.

Cofrestrwch nawr

Plwg yw’r lle i artistiaid ac athrawon ganfod a rhannu cyfleoedd addysgol celfyddydol gwych

plwg.cymru yw gwefan baru’r celfyddydau, diwylliant ac addysg ar gyfer Cymru gyfan, i gefnogi cydweithio rhwng athrawon, pobl greadigol, sefydliadau diwylliannol a’r celfyddydau.
ARCHWILIO CYFLEOEDD