7 Rhagfyr 2017

Ydych chi’n mynd i’r Arddangosfa Cerdd a Drama am ddim?

Mae mynd i’r digwyddiad yma, sydd am ddim, yn gyfle gwych i athrawon cerdd a’r celfyddydau perfformio!

Yn Llundain ym mis Chwefror 2018, y cynhelir y digwyddiad enfawr yma ac iddo gymysgedd o fwy na 80 o sesiynau datblygiad proffesiynol parhaol, dros ddeuddydd, i gyd wedi’u cymeradwyo gan arbenigwyr blaenllaw yn sector addysg cerdd a drama.

Mae yna gannoedd o arddangoswyr hefyd, yn rhoi stondin i’w nwyddau a’u gwasanaethau am brisiau is.

Mae golwg dan gamp ar y rhaglen felly dyma feddwl am eich atgoffa i gadw lle yno os oes gennych ddiddordeb.

Gewch chi ragor o fanylion ynghylch y rhaglen a chadw’ch lle ar y wefan http://musicanddramaeducationexpo.co.uk/london/

Yn dod cyn bo hir

Gweld digwyddiadau

Caerdydd Glasurol

Ymunwch â’n rhestr bostio er mwyn cael mwy o wybodaeth am holl weithgareddau Actifyddion Artistig, gan gynnwys ein cyngherddau cerddoriaeth glasurol ar draws Caerdydd.

Cofrestrwch nawr

Plwg yw’r lle i artistiaid ac athrawon ganfod a rhannu cyfleoedd addysgol celfyddydol gwych

plwg.cymru yw gwefan baru’r celfyddydau, diwylliant ac addysg ar gyfer Cymru gyfan, i gefnogi cydweithio rhwng athrawon, pobl greadigol, sefydliadau diwylliannol a’r celfyddydau.
ARCHWILIO CYFLEOEDD