14 Rhagfyr 2017

Llawlyfr anhepgor digwyddiadau a hyfforddiant!

Rydym yn dotio at ein llyfryn newydd hyfryd, a rydd gip i chi ar raglen A2: Clymu o’i dechrau i’w diwedd.

Ynddo, rydym yn amlinellu hyfforddiant Datblygiad Proffesiynol Parhaus, cyfarfodydd a digwyddiadau’r rhwydwaith, grwpiau dysgu, y cynllun Hyrwyddwyr Celfyddydau, prosiectau dysgu labordy.

Bydd yn gymar hwylus ein gwefan newydd sy’n cysylltu artistiaid ac athrawon, sy’n dod i’w siâp yn ddeche ac a fydd ar gael i’w ddefnyddio ym mis Chwefror.

Amcan ein tîm, ein gwefan a’n digwyddiadau yw meithrin, brocera a chefnogi perthynas rhwng ysgolion ac addysgwyr a chyrff yn y celfyddydau ac artistiaid er mwyn meithrin yn y rhanbarth sector bywiog, llawn ac aeddfed yn y celfyddydau ac addysg.

Bwriwch olwg ar y llyfryn ar lein, neu gael copi papur – rhowch wybod i ni drwy ebost ac fe darwn un yn y post.

A2 Connect 2017-18 brochure

Yn dod cyn bo hir

Gweld digwyddiadau

Caerdydd Glasurol

Ymunwch â’n rhestr bostio er mwyn cael mwy o wybodaeth am holl weithgareddau Actifyddion Artistig, gan gynnwys ein cyngherddau cerddoriaeth glasurol ar draws Caerdydd.

Cofrestrwch nawr

Plwg yw’r lle i artistiaid ac athrawon ganfod a rhannu cyfleoedd addysgol celfyddydol gwych

plwg.cymru yw gwefan baru’r celfyddydau, diwylliant ac addysg ar gyfer Cymru gyfan, i gefnogi cydweithio rhwng athrawon, pobl greadigol, sefydliadau diwylliannol a’r celfyddydau.
ARCHWILIO CYFLEOEDD