5 Ebrill 2018

Pawb yn ffoli ar A2: Clymu –  yr app newydd i ysgolion a’r celfyddydau

Dydd Gŵyl Sain Folant oedd y dewis i’r dim i’r Rhwydwaith Celfyddydau ac Addysg yng Nghanol De Cymru lansio ei app newydd ar y we – gan fod athrawon ac artistiaid yn ffoli ar ap A2: Clymu.

Mae’r teclyn ‘paru’ artistiaid ac ysgolion yn adnodd syfrdanol am ddim sy’n rhoi lle i bobl bostio a chwilio am gyfleoedd i gydweithredu.

Roedd y lansio’n rhan o Arddangosfa Celfyddydau ac Addysg, digwyddiad ar y cyd â Chanolfan Celfyddydau Chapter – gŵyl o ysbrydoliaeth a welodd athrawon ac artistiaid yn rhwydweithio, yn ymgysylltu, yn trafod ac yn cymryd rhan mewn cyflwyniadau bywiog a gweithdai ymarferol.

Bwriwch olwg ar yr app, a phostio unrhyw gyfleoedd sydd gennych, drwy fynd i a2connect.org.  Mae’r app yn hawdd iawn ei ddefnyddio a byddwn yn mynd â chi bob yn gam drwy sut i’w ddefnyddio.

Cysylltwch ag artistiaid ac addysgwyr tan gamp heddiw!

Yn dod cyn bo hir

Gweld digwyddiadau

Caerdydd Glasurol

Ymunwch â’n rhestr bostio er mwyn cael mwy o wybodaeth am holl weithgareddau Actifyddion Artistig, gan gynnwys ein cyngherddau cerddoriaeth glasurol ar draws Caerdydd.

Cofrestrwch nawr

Plwg yw’r lle i artistiaid ac athrawon ganfod a rhannu cyfleoedd addysgol celfyddydol gwych

plwg.cymru yw gwefan baru’r celfyddydau, diwylliant ac addysg ar gyfer Cymru gyfan, i gefnogi cydweithio rhwng athrawon, pobl greadigol, sefydliadau diwylliannol a’r celfyddydau.
ARCHWILIO CYFLEOEDD