18 Ebrill 2018

Hyrwyddwyr Celfyddydau Recriwtio i 2018

Recriwtio Hyrwyddwyr Celfyddydau

Mae A2 Clymu, Rhwydwaith Celf ac Addysg – Canol De yn chwilio am athrawon i ymuno â’n tîm o Hyrwyddwyr Celfyddydau i’r rhanbarth.  Byddwn ninnau’n rhoi cyllid i ysgolion i ymorol am ryddhau un o aelodau eu staff am gyfnodau byr i hyrwyddo arfer gorau ym maes dysgu’r celfyddydau’n greadigol, hyfforddiant cymar â chymar, mentora a phleidio gweithio gydag artistiaid yn yr ystafell ddosbarth. Yn ystod eu cyfnod yn Hyrwyddwyr Celfyddydau fe’u hanogir i ddatblygu eu harbenigedd eu hunain drwy fynd i ddigwyddiadau, ac ymweliadau astudio.

Gallai ymgeiswyr fod yn athrawon cymwys neu gynorthwywyr dysgu ac mae’n rhaid iddynt fod yn awyddus i rannu eu creadigedd, eu sgiliau, eu profiad, eu harbenigedd ac yn anad dim eu brwdfrydedd ag athrawon ac ysgolion eraill.

Mae disgwyl i bob hyrwyddwr ymrwymo i’r cynllun am flwyddyn o leiaf, ar ôl y fan honno fe’u hanogir i ddal i gyfranogi a bod yn rhan o’r rhwydwaith a’i ddigwyddiadau cysylltiedig a, lle bo modd, rhoddir cyllid a chefnogaeth ond does dim sicrwydd o hyn.  

Pam mynd yn Hyrwyddwr Celfyddydau?

 

Mae yna fanteision lawer yn deillio o fod yn Hyrwyddwr Celfyddydau, gan gynnwys: .

  • Paratoi eich tîm ar gyfer y Cwricwlwm newydd i Gymru
  • Ehangu gwybodaeth a phrofiad
  • Dod â syniadau a ffyrdd o weithio newydd i’ch ystafell ddosbarth a’ch ysgol
  • Potensial ymgysylltu â chynllun gwella ysgolion
  • Darparu hyfforddiant mewnol ar gyfer eich cydweithwyr
  • Calonogi a gwella gyrfaoedd
  • Ni fydd eich ysgol yn mynd i unrhyw gost am yr holl fanteision uchod.

Os ydych chi neu un o’ch cydweithwyr yn ymddiddori mewn mynd yn Hyrwyddwr Celfyddydau defnyddiwch y ddolen isod i fynd i’n ffurflen gais ar-lein.

ar gyfer ffurflen gais ar-lein cliciwch yma

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau ydi dydd Llun 18 Mehefin.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynghylch y cynllun Hyrwyddwyr Celfyddydau cysylltwch â bryony@arts-active-trust.flywheelstaging.com

Yn dod cyn bo hir

Gweld digwyddiadau

Caerdydd Glasurol

Ymunwch â’n rhestr bostio er mwyn cael mwy o wybodaeth am holl weithgareddau Actifyddion Artistig, gan gynnwys ein cyngherddau cerddoriaeth glasurol ar draws Caerdydd.

Cofrestrwch nawr

Plwg yw’r lle i artistiaid ac athrawon ganfod a rhannu cyfleoedd addysgol celfyddydol gwych

plwg.cymru yw gwefan baru’r celfyddydau, diwylliant ac addysg ar gyfer Cymru gyfan, i gefnogi cydweithio rhwng athrawon, pobl greadigol, sefydliadau diwylliannol a’r celfyddydau.
ARCHWILIO CYFLEOEDD