19 Awst 2018

Athrawon: Crefft y Cyfarwyddwr – Dyfeisio, Dylunio a Chyfarwyddo

dydd Mawrth 25 Medi | 09:30 – 16:30

Canolfan Celfyddydau Chapter 

Theatr Iolo ac A2: Clymu sy’n cyflwyno’r dysgu proffesiynol undydd yma er mwyn i athrawon Drama ddatblygu eu sgiliau a’u dealltwriaeth o broses gyfarwyddo’r theatr broffesiynol. Hwylusir y diwrnod gan gyfarwyddwyr theatr broffesiynol a bydd yn canolbwyntio ar gyrchddulliau o ran gwaith testun a dyfeisio ac yn chwilio proses ar y cyd y cyfarwyddwr/dylunydd.

Bydd y diwrnod rhyngweithiol ac ymarferol yma’n rhoi lle i athrawon drama chwilio:

camau cyfarwyddo (paratoi, ymarfer a chynhyrchu)

amrywiaeth o gyrchddulliau yn yr ystafell ymarfer (gan gynnwys gweithredoli (actioning) a Laban)

dewisiadau llwyfannu

dylunio set, gwisgoedd, sain a goleuo

cyrchddulliau o ran y broses ddyfeisio 

ARCHEBWCH NAWR

Mae Dosbarthiadau Meistr a chyrsiau hyfforddiant Dysgu Proffesiynol A2: Clymu i gyd am ddim i Athrawon ac artistiaid ddod iddynt a gallwn gefnogi athrawon i ddod drwy ymorol am gost staff cyflenwi yn yr ystafell ddosbarth tra ydych oddi yno. (Mae hyn yn gyfyngedig i athrawon o ysgolion yn rhanbarth Canol y De hyd at £150 y diwrnod cyflawn). I gadw’ch lle ar unrhyw un o’n cyrsiau ewch i

a2connect.org/cpd

Yn dod cyn bo hir

Gweld digwyddiadau

Caerdydd Glasurol

Ymunwch â’n rhestr bostio er mwyn cael mwy o wybodaeth am holl weithgareddau Actifyddion Artistig, gan gynnwys ein cyngherddau cerddoriaeth glasurol ar draws Caerdydd.

Cofrestrwch nawr

Plwg yw’r lle i artistiaid ac athrawon ganfod a rhannu cyfleoedd addysgol celfyddydol gwych

plwg.cymru yw gwefan baru’r celfyddydau, diwylliant ac addysg ar gyfer Cymru gyfan, i gefnogi cydweithio rhwng athrawon, pobl greadigol, sefydliadau diwylliannol a’r celfyddydau.
ARCHWILIO CYFLEOEDD