19 Awst 2018

Athrawon: Sgiliau nid Ffriliau – Cerddoriaeth – dydd Llun 24 Medi

dydd Llun 24 Medi | 09:30 – 15:30 

Ysgol Gynradd Gatholig St Phillip Evans 

Dyfeisiwyd y sesiynau hyn gan dîm A2 Clymu o Bencampwyr Celfyddydau, wedi’u llunio i fod yn ddiwrnodiau hyfforddi gydnaws ag athrawon anarbenigol i gefnogi eu defnydd o arfer creadigol yn fwy rheolaidd yn yr ystafell ddosbarth. Mewn ysgol y mae’r hyfforddiant diwrnod a bydd yn cyfuno gweithgaredd ymarferol a dysgu gyda’n hyrwyddwyr ac artistiaid yn ogystal â chyfleoedd i wylio gwaith sydd ar fynd yn yr ystafell ddosbarth.

ARCHEBWCH NAWR

Mae Dosbarthiadau Meistr a chyrsiau hyfforddiant Dysgu Proffesiynol A2: Clymu i gyd am ddim i Athrawon ac artistiaid ddod iddynt a gallwn gefnogi athrawon i ddod drwy ymorol am gost staff cyflenwi yn yr ystafell ddosbarth tra ydych oddi yno. (Mae hyn yn gyfyngedig i athrawon o ysgolion yn rhanbarth Canol y De hyd at £150 y diwrnod cyflawn).

Yn dod cyn bo hir

 1. Maw 5th Maw 2024

  Soundworks

  11:00AM - 12:30 PM
  Canolfan Hamdden y Goellewin
 2. Maw 5th Maw 2024

  Soundworks

  1:30PM - 3:00 PM
  Canolfan Hamdden y Goellewin
Gweld digwyddiadau

Plwg yw’r lle i artistiaid ac athrawon ganfod a rhannu cyfleoedd addysgol celfyddydol gwych

plwg.cymru yw gwefan baru’r celfyddydau, diwylliant ac addysg ar gyfer Cymru gyfan, i gefnogi cydweithio rhwng athrawon, pobl greadigol, sefydliadau diwylliannol a’r celfyddydau.
ARCHWILIO CYFLEOEDD