10 Medi 2018

Cyrsiau a gweithdai rhy dda i’w colli, i athrawon ac artistiaid/ymarferwyr creadigol: Medi – Rhagfyr 2018

Crynodeb o’r digwyddiadau sydd ar ddod – bwriwch olwg ar ein llyfryn i weld rhagor o fanylion ynghylch pob digwyddiad ac archebwch yma.

Crefft y Cyfarwyddwr – Dyfeisio, Dylunio a Chyfarwyddo

dydd Mawrth, 25 Medi 2018

09:30-16:30

Canolfan Celfyddydau Chapter

Ar gyfer athrawon cyfnodau allweddol 2, 3 a’n uwch i ddatblygu eu sgiliau a’u dealltwriaeth.

Archebwch yma

TGAU Cerddoriaeth Fyw

dydd Mercher, 10 Hydref 2018

09:30-15:30

Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru

Sesiwn Datblygiad Proffesiynol Cerddoriaeth TGAU i gefnogi athrawon sy’n cyflenwi Cerddoriaeth TGAU CBAC. Bydd y digwyddiad yma’n canolbwyntio ar y detholion wedi’u paratoi yn Uned 3, ‘Handbags and Gladrags’ a ‘Rondeau: Purcell’. Wedi’i llunio gan Owain Gethin Davies a dan ei arweiniad, bydd y gerddoriaeth yn cael bywyd o’r newydd dan law cerddorion o Goleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru.

Archebwch yma

Sgiliau nid Ffriliau – Celf

dydd Iau, 25 Hydref 2018

09:30-15:30

Ysgol Gynradd Llanishen Fach 

Ar gyfer athrawon anarbenigol i gefnogi eu defnydd o arfer creadigol yn fwy rheolaidd yn yr ystafell ddosbarth.

Archebwch yma

‘Paned a Sgwrs

dydd Iau, 25 Hydref 2018

10:00-12:00

Caffi Parc Treftadaeth y Rhondda

Dewch i gwrdd â thîm A2:Clymu a thîm ysgolion creadigol arweiniol y Canol De.

Lord of the Flies

dydd Iau, 25 Hydref 2018

18:30-22:00

Theatr Sherman

Dewch aton ni i wylio’r cyd-gynhyrchiad yma rhwng dwy o theatrau cynhyrchu adnabyddus Cymru. Byddwn yn rhannu profiadau bywiogi llenyddiaeth yn yr ystafell ddosbarth cyn gweld yr addasiad cyffrous yma ar lwyfan yn Theatr Sherman. Trafodaeth panel ar ôl y sioe a bryfocir gan y themâu’n deillio o’r cynhyrchiad.

Archebwch yma

Datblygu astudio Celf Gyfoes yn yr ystafell ddosbarth

dydd Gwener, 9 Tachwedd 2018 Chapter, Caerdydd

dydd Gwener, 11 Ionawr 2019 Artes Mundi, Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

dydd Gwener, 8 Mawrth 2019 g39, Caerdydd

Rhaid i’r cyfranogwyr allu dod i’r tridiau ar eu hyd.

Cwrs tridiau fydd y sesiynau hyn sy’n cymryd cyrchddull ymarferol o ran dod â chelf gyfoes i gynlluniau gwaith, sut i ddechrau edrych ar arddangosfa a lle i ymchwilio ac ehangu gwybodaeth ynghlwm â chelf gyfoes yn lleol ac yn rhanbarthol ill dau.

Bydd y cwrs tridiau ar fynd yn y pennaf fannau celf gyfoes yng Nghaerdydd – Chapter, Artes Mundi yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd a g39. Ymhlith yr artistiaid sy’n hyrwyddo mae Holly Davey, Anthony Shapland, Gweni Llwyd, Freya Dooley, Thomas Williams a Louise Hobson.

Archebwch yma

Grŵp Dysgu

dydd Llun, 12 Tachwedd 2018

17:00-19:00

Canolfan Celfyddydau Chapter

Mae’r digwyddiadau grŵp agored hyn wedi’u bwriadu ar gyfer artistiaid sy’n cyflenwi gwaith ar brosiectau addysg neu mewn amgylchoedd addysgol, asiantau creadigol neu gynhyrchwyr prosiectau.

Archebwch yma

Cyrchddulliau Ymarferol o ran Testunau Gosod – i athrawon Saesneg

dydd Mawrth, 13 Tachwedd 2018

09:30-16:30

Canolfan Celfyddydau Chapter

Mae Theatr Iolo ac Actifyddion Artistig yn cyflwyno’r dysgu proffesiynol undydd yma i athrawon Saesneg er mwyn datblygu eu sgiliau defnyddio cyrchddulliau creadigol ac ymarferol i chwilio testunau gosod gyda’u myfyrwyr. Hwylusir y diwrnod gan weithwyr theatr proffesiynol a bydd yn canolbwyntio ar Of Mice and Men, An Inspector Calls, Lord of the Flies ac A View From The Bridge.

Archebwch yma

Siliau nid Ffriliau – Cerddoriaeth

dydd Mercher, 14 Tachwedd 2018   

09:30-15:30

Ysgol Gynradd Gatholig St Phillip Evans

Dyfeisiwyd y gweithdy yma gan Hyrwyddwyr Cerddoriaeth A2 Clymu a bydd yn ddiwrnod hyfforddi cydnaws a difyr. Mae’n addas ar gyfer athrawon Cynradd anarbenigol i gefnogi eu defnydd o gerddoriaeth yn rhan o’u harfer creadigol yn yr ystafell ddosbarth. Cynigir cyfle i ddatblygu a meithrin hyder ym mhob agwedd ar gerddora, yn cynnwys perfformio, cyfansoddi ac arfarnu ar draws y cwricwlwm. Fe gewch gyfle hefyd i wylio’r côr yn perfformio a chael awgrymiadau tan gamp at pan ewch yn ôl i’r ysgol. Amcan y cwrs yw cynnig dealltwriaeth o’r rôl y bydd cerddoriaeth yn ei chwarae i baratoi ar gyfer y cwricwlwm newydd.

Sgiliau Sgrifennu Creadigol i athrawon

dydd Mawrth, 20 Tachwedd 2018 – drwy gyfrwng y Saesneg

10:00-15:30

Redhouse, Merthyr Tudful

Archebwch yma

dydd Mawrth, 27 Tachwedd 2018 – drwy gyfrwng y Gymraeg

10:00-15:30

Theatr Soar, Merthyr Tudful

Archebwch yma

A fyddai’n dda gennych gael gwybod mwy am sut i greu barddoniaeth, ffuglen a chwilio ymgysylltu digidol? Os felly, dewch i ddiwrnod ysbrydoledig o adloniant, sgyrsiau a gweithdai dan arweiniad awduron a beirdd o Gymru.

Digwyddiadau Llwybrau Creadigol

dydd Mawrth, 20 Tachwedd 2018

10:00-14:30

Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru

Cyfleoedd i ddisgyblion ac athrawon gael gwybod mwy am yrfaoedd yn meysydd Teledu/Ffilm, y Cyfryngau, Gemau, Theatr, Oedfannau, Gwisgoedd, Dylunio Graffeg, Animeiddio, Actio, Cerddorion, Technoleg Cerddoriaeth, Celfyddyd a mwy.

Cyfarfodydd Rhwydwaith 16:00-18:00

Cyfle i gyfarfod yw Cyfarfodydd Rhwydwaith – i artistiaid, athrawon, cyrff yn y celfyddydau a thimau arwain ysgolion.

Archebwch yma

Yn dod cyn bo hir

Gweld digwyddiadau

Plwg yw’r lle i artistiaid ac athrawon ganfod a rhannu cyfleoedd addysgol celfyddydol gwych

plwg.cymru yw gwefan baru’r celfyddydau, diwylliant ac addysg ar gyfer Cymru gyfan, i gefnogi cydweithio rhwng athrawon, pobl greadigol, sefydliadau diwylliannol a’r celfyddydau.
ARCHWILIO CYFLEOEDD